De Rekenkamer Utrechtse Heuvelrug is een onafhankelijke rekenkamer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Rekenkamer heeft de rol van onpartijdige adviseur die de gemeente(raad) de spiegel voorhoudt bij belangrijke onderwerpen. De Rekenkamer opereert zelfstandig zonder last of ruggespraak maar staat wel in goed contact met het bestuur en de politiek.

De Rekenkamer wil voor de gemeenteraad zichtbaar maken wat er van de beleidsvoornemens terecht komt. De Rekenkamer doet dit door objectief onderzoek. De Rekenkamer onderzoekt, meestal achteraf, of het beleid van de gemeente werkt zoals het bedoeld was. Soms kijkt de Rekenkamer vooruit. De Rekenkamer is hierbij in eerste instantie de kritische, onafhankelijke adviseur van de gemeenteraad maar wil daarnaast ook de gemeentelijke organisatie aanzetten tot nadenken en reflecteren. Dit wordt gedaan door onderzoek, het stellen van vragen, meedenken en het opperen van alternatieve mogelijkheden van informatie.

De Rekenkamer vraagt zich bij elk onderwerp af op welke wijze bijgedragen kan worden aan het verbeteren van het beleid en bestuur. De Rekenkamer richt zich daarbij op de maatschappelijke effecten van beleid. In principe door onderzoek, maar het kan en mag ook op andere wijzen. 

Meer informatie, kijk dan op: https://heuvelrug.notubiz.nl/dossiers/61763(externe link)

U vindt hier: de Verordening, het Reglement van Orde,  het onderzoeksprotocol en de rol- en taakopvatting van de Rekenkamer, het jaarplan en jaarverslag en de onderzoeken.

Leden

  • Voorzitter: Vacature per 8 februari 2024
  • Lid: Vacature per 8 februari 2024
  • Lid: Vacature per 8 februari 2024
  • Secretaris: Brenda Bouwhuis

Contact of zelf een onderzoeksonderwerp aandragen? Mail dan naar: rekenkamer@heuvelrug.nl.