De Wet natuurbescherming verbiedt verstoren en doden van beschermde soorten en het vernielen van hun verblijfplaatsen. Een soortenmanagementplan beschrijft de populatie en het leefgebied van beschermde diersoorten (zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen). Hierdoor kunnen we aangepaste maatregelen nemen: alternatieve verblijfplaatsen maken en de bouwwerkzaamheden in het leefgebied van de dieren afstemmen op de natuurkalender. 

Bij verduurzamen zijn de woningen van particulieren heel belangrijk. Voor de start van werkzaamheden zoals isoleren moet eerst onderzocht worden of in de spouwmuren en daken nog nesten van vogels en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn. Zitten er beschermde soorten en verblijfplaatsen? Dan moet bij de provincie een ontheffing aangevraagd worden. Verblijfplaatsen van beschermde diersoorten moeten verplicht gecompenseerd worden en het doden van dieren moet voorkomen worden. Dit kost veel tijd en geld.

Het Soortenmanagementplan (SMP)

Samen met Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. maken wij een Soortenmanagementplan (SMP). Zo kan er voor een bepaald gebied binnen de bebouwde kom van onze gemeente een ontheffing voor particulieren en bedrijven komen. U hoeft dan zelf geen ecologisch onderzoek te laten doen. Woningen verduurzamen en verbouwen kan dan makkelijker, sneller en goedkoper.

Wij onderzoeken uitgebreid de verblijfplaatsen en het gedrag van diverse beschermde diersoorten in onze gemeente. Intussen willen we particulieren helpen om verantwoord te verduurzamen zonder dat elke particulier uitgebreid onderzoek hoeft te laten doen. Een plan maken duurt 1 tot 2 jaar. Daarom is met de provincie afgesproken om te werken met een pre-SMP. 

Wat doet het pre-SMP?

Met het pre-SMP krijgen wij een tijdelijke ontheffing van de provincie zodat onze inwoners verder kunnen met verduurzamen. Particulieren met een grondgebonden woning kunnen hun woning isoleren zonder voorafgaand een ecologisch onderzoek. De tijdelijke ontheffing is niet voor gestapelde woningen en/of utiliteitsgebouwen.

De tijdelijke ontheffing heeft regels en methodes voor:

 • binnendakisolatie
 • buitendakisolatie
 • spouwmuurisolatie
 • isolatie van borstweringen
 • het aanbrengen van isolatiewanden aan de binnen- en buitenzijde van de muur
 • het plaatsen van zonnepanelen. 

Om aan een deel van de regels van de ontheffing te kunnen voldoen plaatsen wij verspreid over de gemeente grote kraamverblijfplaatsen voor vleermuizen. Ook moeten wij opletten dat niet teveel woningen in dezelfde buurt worden geïsoleerd. In onze gemeente mag er in fases, maximaal 30% van de particuliere grondgebonden woningen geïsoleerd worden totdat het definitieve SMP is vastgesteld. Zo verspreiden we de risico’s voor de beschermde diersoorten.

Voorwaarden voor de tijdelijke ontheffing

Met de tijdelijke pre-SMP ontheffing op de Wet natuurbescherming uw huis isoleren zonder flora- en faunaonderzoek mag onder de volgende voorwaarden.

 • Ga na of voor uw isolatiemaatregel een vergunning nodig is via omgevingsloket. Zo ja, dan vraagt u die aan
 • Isolatiewerkzaamheden moeten gedaan worden volgens de Methodiek Natuurvriendelijk Isoleren
 • Isolatiewerkzaamheden aan de woning mogen alleen gedaan worden door isolatiebedrijven met een certificaat van de training 'natuurvriendelijk isoleren'. Deze bedrijven weten wanneer en hoe mag worden geïsoleerd, wat voor soort verblijfplaatsen er in uw woning geplaatst moeten worden en plaatsen deze ook. Het isolatiebedrijf meldt uw woning aan voor de ontheffing. De isolatiebedrijven kunt u vinden via de website Woningeigenaar - Natuurvriendelijk isoleren
 • Voert u zelf isolatiemaatregelen uit aan uw grondgebonden woning? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u dan verder over de regels voor natuurvriendelijk isoleren en het eventueel plaatsen van alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels

Wat doet de gemeente

 • Gemeentebreed natuuronderzoek organiseren voor het opstellen van het Soortenmanagementplan (SMP)
 • Plaatsen alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen
 • In de gaten houden dat het aantal geïsoleerde woningen binnen een wijk niet boven de 30% komt. Zo spreiden we het risico dat het leefgebied van een beschermde soort in gevaar komt
 • Het regelen van het gebruik van de ontheffing nadat het SMP is ingegaan

Wat doet de provincie

 • Organiseren van trainingen Natuurvriendelijk isoleren door isolatiebedrijven
 • Isolatiebedrijven controleren op het certificaat 'Natuurvriendelijk isoleren'
 • De Wet natuurbescherming handhaven