In Maarsbergen worden maar liefst twee onderdoorgangen gerealiseerd die het verkeer veilig onder het spoor door leiden. De N226 verplaatst zich naar het westen, waar het autoverkeer door een eigen spooronderdoorgang wordt geleid en aansluit op een nieuwe rotonde. Er komen drie nieuwe fietsbruggen voor fietsers en voetgangers. De huidige gelijkvloerse spoorwegovergang verdwijnt en op die plek komt een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers. Uiteindelijk zorgt de nieuwe situatie voor een veiligere verkeerssituatie, een betere doorstroming en een verbeterde leefbaarheid in Maarsbergen.

ProRail zorgt in samenwerking met bouwbedrijf Hegeman Bouw en Infra voor de realisatie van twee spooronderdoorgangen – één voor autoverkeer en één voor fietsers en voetgangers - in Maarsbergen.

Tekening van de toekomstige spoorwegonderdoorgangen in Maarsbergen

De spooronderdoorgangen zorgen straks voor een betere doorstroming van het verkeer, dat nu vaak al op de snelweg voor een gesloten overweg staat te wachten. Daarnaast zorgen ze voor een veiligere verkeerssituatie en een autoluw dorpshart in Maasbergen. Naar verwachting worden beide onderdoorgangen in 2026 in gebruik genomen. De werkzaamheden starten begin 2024.

Nieuwsbrief en informatie

Voor het maken van de plannen werken provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail al jaren nauw samen. Richting bewoners was de Provincie tot april 2023 het eerste aanspreekpunt. Nu het project naar de bouwfase gaat, nemen ProRail en Hegeman dat stokje overnemen. Voor meer informatie en een abonnement op de digitale nieuwsbrief kunt u terecht op de projectpagina van ProRail(externe link).

Volg dit project op Facebook(externe link)