In Maarsbergen worden maar liefst twee onderdoorgangen gerealiseerd die het verkeer veilig onder het spoor door leiden. De N226 verplaatst zich naar het westen, waar het autoverkeer door een eigen spooronderdoorgang wordt geleid en aansluit op een nieuwe rotonde. Er komen drie nieuwe fietsbruggen voor fietsers en voetgangers. De huidige gelijkvloerse spoorwegovergang verdwijnt en op die plek komt een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers. Uiteindelijk zorgt de nieuwe situatie voor een veiligere verkeerssituatie, een betere doorstroming en een verbeterde leefbaarheid in Maarsbergen.

ProRail zorgt in samenwerking met bouwbedrijf Hegeman Bouw en Infra voor de realisatie van twee spooronderdoorgangen – één voor autoverkeer en één voor fietsers en voetgangers - in Maarsbergen.

Tekening van de toekomstige spoorwegonderdoorgangen in Maarsbergen

De spooronderdoorgangen zorgen straks voor een betere doorstroming van het verkeer, dat nu vaak al op de snelweg voor een gesloten overweg staat te wachten. Daarnaast zorgen ze voor een veiligere verkeerssituatie en een autoluw dorpshart in Maasbergen. Naar verwachting worden beide onderdoorgangen in 2027 in gebruik genomen.

Voor het maken van de plannen werken provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail al jaren nauw samen. Richting bewoners zijn ProRail en Hegeman het eerste aanspreekpunt.

Volg dit project op de pagina van ProRail.

Volg dit project op Facebook