Actueel

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het inpassingsplan ‘Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen’ vastgesteld. GS sturen het plan toe aan Provinciale Staten (PS) om er een definitief besluit over te nemen. Het plan wordt woensdag 25 november besproken in de Statencommissie Ruimte, Groen en Welzijn. Vervolgens neemt PS naar verwachting het definitieve besluit op 9 december.

Bijeenkomsten

Donderdag 26 november kunt u van 15.00-20.00 uur met de omgevingsmanager en landschapsarchitect in (video)gesprek. Hiervoor moet u zich per mail aanmelden via de omgevingsmanager: chris.de.jong@provincie-utrecht.nl.

U kunt een voorkeurstijdstip opgeven. Na aanmelding krijgt u via de mail een aparte uitnodiging met een link naar het voor u ingeplande videogesprek.

De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan.

Planning

Op de site van de provincie Utrecht worden onder de kop “vervolgstappen” alle fases van het project stapsgewijs aangegeven tot aan het moment van uitvoering.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingsmanager van dit project, Karin Tuinman
Telefoon: 06 25 76 22 73
E-mail: karin.tuinman@provincie-utrecht.nl