Omschrijving

De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan.

Op maandag 13 maart 2017 hebben Provinciale Staten gekozen voor de Westelijke variant waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten voor autoverkeer. De volgende stap is het opstellen van een Provinciaal inpassingsplan (PIP).

Planning

Op de site van de provincie Utrecht worden onder de kop “vervolgstappen” alle fases van het project stapsgewijs aangegeven tot aan het moment van uitvoering.

Bewonersbrief: Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Het project Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen gaat een nieuwe fase in. De PIP-procedure gaat binnenkort van start! Alle inwoners van Maarsbergen zijn hierover met een bewonersbrief geïnformeerd. In deze brief wordt toelichting gegeven op het PIP, de procedure, waaronder uw mogelijkheden een inspraakreactie in te dienen. Ook is de planning opgenomen, zoals bijvoorbeeld de informatiebijeenkomst op 16 januari 2020. Kortom, een brief die, voor u als inwoner van Maarsbergen, zeer belangrijke informatie bevat.

PIP ligt ter inzage

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat met ingang van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020 het voorontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen ter inzage ligt. Iedereen kan in deze periode zijn inspraakreactie over het voorontwerpinpassingsplan kenbaar maken.

Meer informatie

Informatie over het project staat op https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/spoorproject-tunnel-maarsbergen/het-project.

Op de site staat een impressies aangegeven van de westelijke variant en daarnaast presentaties en diverse andere stukken.  Ook vindt u hier informatie over de wettelijke inspraakmomenten. Omwonenden en belanghebbenden worden hierover rechtstreeks geïnformeerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur, (030) 258 90 12 of tunnelmaarsbergen@provincie-utrecht.nl.