De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist werken samen aan een gebiedsvisie voor het station Driebergen - Zeist. In de gebiedsvisie komt te staan wat de kansen zijn voor wonen, werken, recreëren en het groen. Het proces om tot een gebiedsvisie te komen start halverwege 2023, nadat een plan van aanpak is vastgesteld in beide gemeenteraden.

De actuele informatie en de contactinformatie over dit project staat op de gezamenlijke projectpagina van Utrechtse Heuvelrug en Zeist(externe link)

Ontwikkeling met zoveel mogelijk groen

Er is een grote behoefte aan woningen, kantoorlocaties en werkruimtes die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Het vernieuwde stationsgebied biedt hier ruimte voor. Bovendien biedt de ontwikkeling van dit gebied kansen om het gebruik van duurzame mobiliteitsvormen te vergroten

Wethouder Ruimtelijke ordening, Rob Jorg: "Het station Driebergen-Zeist is de afgelopen jaren gevormd tot 1één van de mooiste stations in Nederland. Veel inwoners maken al gebruik van dit station. Nu verleggen we onze focus naar het gebied rondom het station. Hiervoor gaan we samen met de gemeente Zeist aan de slag met het opstellen van een gebiedsvisie. Hierin komt duurzaam wonen en werken en het versterken van de natuurlijke kwaliteiten aan de Stichtse Lustwarande centraal te staan."

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling van Zeist, Angèle Welting: "Deze centraal gelegen plek biedt kansen voor betaalbare woningen die heel hard nodig zijn. Een groene en gezonde plek om te wonen, werken en recreëren. Hierin trekken we samen op met gemeente Utrechtse Heuvelrug. Uiteindelijk moet deze ruimtelijke ontwikkeling bijdragen aan het goede leven in  onze gemeenten."

Onderliggende documenten: