Kabinet besluit: ook statiegeld op blikjes vanaf eind 2022

Op 3 februari jl. liet staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer weten dat per 31 december 2022 statiegeld op blikjes wordt ingevoerd.
Zij hakte deze knoop vervroegd door omdat het aantal blikjes in het milieu niet afneemt maar toeneemt. Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend en dat wordt hiermee gelijk getrokken met kleine plastic flesjes (waarop per 1 juli van dit jaar statiegeld geheven gaat worden).

150 miljoen blikjes in het milieu

Van Veldhoven heeft vorig jaar, op verzoek van de Tweede Kamer, richting producenten aangegeven dat het aantal blikjes in het milieu met minimaal 70% moest afnemen in de loop van 2021 ten opzichte van het gemiddelde van 2016/2017 en er anders statiegeld zou worden ingevoerd. De wetgeving hiervoor werd gelijktijdig voorbereid, en is in oktober 2020 goedgekeurd door de ministerraad. Nu blijkt uit recente cijfers over het jaar 2020 dat voor de tweede keer op rij het aantal blikjes helemaal niet is afgenomen, en zelfs met 27% is toegenomen. De trend is dus niet minder, maar méér blikjes in het milieu. Dat maakt de afgesproken daling onhaalbaar en statiegeld op blikjes de automatische vervolgstap. Door dit besluit nu al te nemen, krijgt de sector duidelijkheid en de noodzakelijke voorbereidingstijd voor de invoering van statiegeld op blik.

Kleine bedrijven en horeca vrijgesteld

Waar je straks je blikje kan inleveren, wordt nog nader uitgewerkt. Net als bij flesjes is het aan producenten en supermarkten die blikjes op de markt zetten om dit statiegeldysteem vorm te geven. De Rijksoverheid stelt wel een aantal randvoorwaarden. Zo heeft Van Veldhoven bepaald dat net als bij statiegeld op kleine plastic flesjes de horeca en kleinere verkopers worden ontzien. Dat betekent dat zij vrijgesteld zijn van verplichte inname van blikjes, en de producenten van flesjes en blikjes de kosten dragen van het statiegeldsysteem.

Minder zwerfafval en plastic soep

In april 2020 besloot Van Veldhoven al statiegeld op plastic flesjes in te voeren voor minder zwerfafval. Dit besluit is mede tot stand gekomen door druk vanuit de statiegeldalliantie, waarbij Gemeente Utrechtse Heuvelrug zich in 2019 aansloot. De statiegeldalliantie voerde sinds najaar 2020 ook actief campagne voor een vervroegd besluit tot statiegeld op blikjes met de leus “Yes we can!”.
Vanaf deze zomer, 1 juli 2021, kan je kleine plastic flesjes inleveren tegen 15 eurocent statiegeld. Nederland sluit zich met statiegeld op blik aan bij onder andere Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken. Vanaf 3 juli 2021 wordt ook het verbod op de handel in wegwerpplastic rietjes, bordjes, bestek en wattenstaafjes van kracht.

Al deze landelijke maatregelen gaan hopelijk erg bijdragen aan een schone Heuvelrug.