Bent u zelf niet in de gelegenheid om te gaan stemmen? Bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Let op: geef uw volmacht niet zomaar af!

De persoon die u machtigt kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Onderhandse volmacht

Voor het geven van een machtiging gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde). Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U vult de gegevens in en u én de gemachtigde tekenen beiden. Een onderhandse volmacht kunt u alleen geven aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Deze mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen.

Maakt u een kopie van uw ID-bewijs schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop u de kopie afgeeft
  • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door

Bent u uiteindelijk toch nog in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen? Dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval vraagt u de tot volmacht omgezette stempas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas gaat u stemmen.

Schriftelijke volmacht

De termijn voor het aanvragen van een schriftelijke volmacht is verlopen.