Zijn er verkiezingen in Nederland en bent u in het buitenland? Dan kunt u toch stemmen. Bijvoorbeeld bij vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent. 

Stemmen als u in het buitenland woont 

Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Hoe werkt het?

De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Meer informatie staat op de pagina Kiezers buiten Nederland(externe link) op de website van de gemeente Den Haag.

Wat moet ik doen?

Bent u tijdelijk in het buitenland terwijl er in Nederland verkiezingen zijn? Dan kunt u toch stemmen. 

Iemand machtigen om voor u te stemmen 

  • Vul een machtigingsformulier van de gemeente in
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier
  • U dient het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
  • De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
  • De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u heeft gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen 
  • Het verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u downloaden op de website van de rijksoverheid(externe link)

Extra informatie

Bent u geregistreerd als kiezer in het buitenland en verhuist u naar een ander adres in het buitenland? Geef dat dan door(externe link) aan de gemeente Den Haag. Zo blijft uw adres actueel.