Om de Lekdijk in de toekomst veilig te houden, versterkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de komende jaren de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven: het project Sterke Lekdijk. Zeven gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en HDSR gaan de ruimte op de kruin van de dijk opnieuw inrichten. Het ontwerp past dan niet alleen binnen de rijke historie van de dijk en het omliggende landschap, maar ook  bij het hedendaags gebruik. Om dat te bereiken stelden partijen in 2020 samen de ‘Visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk’ op.

Veiliger voor fietsers en voetgangers

Een belangrijke wens is de Lekdijk veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. In het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan staat welke keuzes de verschillende gemeenten hebben gemaakt voor het inrichten van de weg. Voor het gedeelte van Amerongen tot Wijk bij Duurstede is gekozen voor asfalt. Hierbij worden de stroken voor fietsers aangegeven met rood asfalt. De bermen worden verstevigd met vlakke grasbetonkeien, vergelijkbaar met de huidige situatie op de Lekdijk. Deze inrichting sluit aan bij vergelijkbare wegen in de gemeente. 
Kijk voor meer informatie op de website van de hoogheemraadschap.

Contact

Margreet van Zee, Omgevingsmanager Hoogheemraadschap: 06 12 61 56 97 of sterkelekdijk@hdsr.nl.

Dijkversterking te volgen in de BouwApp

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maakt gebruik van de BouwApp om het laatste nieuws over (deel)projecten van Sterke Lekdijk te delen. In de BouwApp wordt informatie gedeeld over de planning van de werkzaamheden aan de Lekdijk. Ook worden er korte nieuws- en voortgangsberichten geplaatst. De BouwApp wordt ingezet naast de al bestaande communicatiemiddelen die u gewend bent bij de diverse projecten van Sterke Lekdijk. 

U vindt de BouwApp in de appstore (Google, Apple of Windows). Als u de app downloadt dan kunt u zoeken op Sterke Lekdijk en het project selecteren waarover u op de hoogte wilt blijven.