De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen. Tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 kilometer door het waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 geldt. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is betrokken bij het deelproject ‘Amerongen-Wijk bij Duurstede’. Dit dijkversterkingstraject heeft een totale lengte van 11 kilometer. Het traject ligt in twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. Het project zit in de planuitwerkingsfase en loopt naar verwachting door tot 2026. Alle informatie over het ontwerp, eventuele afsluiting van wegen, koppelkansen en ambities is te vinden op de website van de  hoogheemraadschap(externe link).

Contact

Margreet van Zee, Omgevingsmanager Hoogheemraadschap: 06 12 61 56 97 of sterkelekdijk@hdsr.nl.