Hieronder vindt u de stukken die ter inzage liggen in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade Kerkplein 2 in Doorn. Niet alle documenten zijn in te zien. Stukken van APV bijzondere wetten en aangevraagde kapvergunningen liggen niet ter inzage.

Een overzicht van de ter inzage gelegde stukken staat ook wekelijks in het Gemeentenieuws.

Webarchief

Stukken die eerder ter inzage hebben gelegen vindt u in het webarchief(externe link).

Wilt u reageren?

Als u wilt reageren op een bestemmingsplan of beheersverordening dat ter inzage ligt dan kan dat met een online reactieformulier.