Hieronder vindt u de stukken die ter inzage liggen in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade Kerkplein 2 in Doorn. Een overzicht van de ter inzage gelegde stukken staat ook wekelijks in het Gemeentenieuws.

Webarchief

Stukken die eerder ter inzage hebben gelegen vindt u in het webarchief.

Wilt u reageren?

Als u wilt reageren op een bestemmingsplan of beheersverordening dat ter inzage ligt dan kan dat met een online reactieformulier.