De inhoud is geladen.

Toekomstige dorpsvoorzieningen Maarn en Maarsbergen

In november heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de dorpsvoorzieningen in Maarn en Maarsbergen. Daarbij heeft de raad gekozen voor het scenario 1 “Scholen op huidige locatie”. Op basis van dit besluit zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de (ver)bouw van de dorpsvoorzieningen. Zo wordt nu eerst een onderzoek uitgevoerd naar de woningbehoefte in Maarn en Maarsbergen. Hiermee wordt in beeld gebracht aan wat voor soort woningen behoefte is. Dit is bepalend voor de verdere uitwerking van de plannen voor het Trompplein en de Breeschotenlaan, in combinatie met de basisscholen.

In het eerste kwartaal 2024 wordt meer duidelijk over de uitkomsten van dit onderzoek. Dan wordt hierover informatie gegeven. 

Besluit gemeenteraad over dorpsvoorzieningen Maarn Maarsbergen

Alle dorpsvoorzieningen blijven op de huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 9 november besloten dat alle dorpsvoorzieningen in Maarn op de huidige locatie blijven. Wethouder Karin Oyevaar is blij dat er eindelijk een besluit is genomen. Na een proces van 15 jaar is dit hard nodig voor de bewoners, ondernemers en betrokkenen bij de voorzieningen waar het over gaat in Maarn, zoals de scholen, dorpshuis en sporthal. Wethouder Karin Oyevaar: ,,Ik heb steeds aangegeven dat ik het vooral belangrijk vind dat er duidelijkheid komt voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen. Met dit besluit is deze duidelijkheid er. Alle betrokkenen hebben meegedacht, meegepraat en gestreden voor hun standpunt. Daar ben ik blij mee, omdat dit aantoont dat inwoners betrokken zijn bij hun omgeving en dit onderwerp. Nu kunnen we verder met het uitwerken van concrete plannen om te komen tot een nieuw dorpshuis, nieuwbouw van de gewenste woningen en de twee basisscholen, ruimte voor kinderopvang en renovatie van de sporthal. Daar wil ik nu graag mee aan de slag.”

Hoe ziet het voorstel voor voorzieningen op de huidige locatie er uit?

Bekijk de weergave van wat er verandert met dit besluit van de gemeenteraad.

Er wordt gewerkt aan renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de twee basisscholen. Het dorpshuis blijft op dezelfde locatie, maar wordt kleiner. Er worden nieuwe woningen gebouwd in het centrum van Maarn en de kinderopvang gaat verhuizen van de Buurtsteeg naar het Trompplein.

De komende periode werkt de projectgroep het besluit van de raad verder uit om te komen tot concrete voorstellen voor nieuwbouw en renovatie van de dorpsvoorzieningen.