Wilt u gaan vissen in of rondom onze gemeente?

Eigenaren van water kunnen met een overeenkomst visrechten verlenen aan een hengelsportvereniging voor een bepaald water. In deze wateren geldt, dat leden met een vispas hier mogen vissen, zolang zij zich aan de geldende regels houden. Voor bepaalde wateren geldt, dat alleen de leden van een specifieke hengelsportvereniging hier mogen vissen. 

Vispas en visrecht

Om te mogen vissen heeft u een vispas nodig. Een vispas kunt u online kopen via de website www.vispas.nl(externe link). Naast de vispas, heeft u ook toestemming of een vergunning nodig van de eigenaar van het water. Dit zijn vaak hengelsportverenigingen.

Onze gemeente heeft visrecht verleend aan Hengelsportvereniging De Rietvoorn - Doorn voor de Singel, de Wijngaard in Doorn. Dit water is eigendom van de gemeente. Er is voor meer water binnen onze gemeente visrecht verleend, maar deze wateren zijn geen eigendom van de gemeente. Wilt u weten waar u precies kunt vissen en wat de voorwaarden zijn? Kijk dan op www.visplanner.nl(externe link)

Op de website van Sportvisserij Nederland(externe link) vindt u veel informatie over vissen en wat daar bij komt kijken.