Vogelgriep

Vogelgriep (aviaire influenza of vogelpest) is een virus dat zeer besmettelijk is voor pluimvee (zoals kippen, eenden en kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven en zwanen). Besmette vogels worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is klein.

Het vogelgriepvirus komt Nederland binnen door trekvogels en de import van pluimveevlees. Vogels raken besmet met het virus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal, zoals mest.

Raak dode vogels niet aan

Het is belangrijk dat u dode vogels niet aanraakt of oppakt. Heeft u een dode vogel gevonden? Meld dat dan bij ons met het meldformulier openbare ruimte(externe link). Kies in het formulier voor de hoofdcategorie ‘plaagdieren’ en de subcategorie ‘kadavers’. De gemeente zorgt voor het afvoeren van de dode vogels. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

Vindt u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere dode vogels op één plek? Neem dan naast het doen van een melding aan ons óók contact op met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Dat kunt u doen bij het meldpunt dierziekten(externe link) via 045 546 31 88.