De leden van de Adviesraad Sociaal Domein houden zich ieder vanuit hun eigen achtergrond bezig met de onderwerpen van het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen en dergelijke.

De Adviesraad draagt bij aan een zo soepel mogelijke overgang van taken van het rijk naar de gemeente (de transitie). Het college van burgemeester en wethouders legt plannen voor maatregelen op dit gebied voor aan de Adviesraad. De Adviesraad let er ook op dat de teksten voor alle inwoners begrijpelijk zijn.

Neem voor klachten over de gemeentelijke ondersteuning contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon(externe link).

De adviesraad concentreert zich op drie onderwerpen:

  • Jeugdhulp
  • Werk en inkomen, schuldhulpverlening
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Adviesraad mag ook op eigen initiatief het college adviseren (ongevraagd advies). En soms ook vooraf en informeel aangeven in welke richting een maatregel volgens de Adviesraad de voorkeur heeft. Een informeel gesprek met de wethouder is dan nuttig.

De gemeente moet ingrijpend bezuinigen. Daarom vindt de Adviesraad Sociaal Domein het belangrijk om te volgen wat er gebeurt rond de inkoop van zorg bij zorgverleners. De prijs-kwaliteit-verhouding in de zorg is volop in beweging. In onze regio zijn de onderhandelingen over deze inkoop samen met een aantal omliggende gemeenten. De adviesraad werkt als dat kan samen met adviesraden in de omliggende gemeenten.

Elk jaar schrijft de Adviesraad een jaarverslag