De inhoud is geladen.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad voor het gemeentebestuur. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en de Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein heette vroeger de Wmo-raad.