Op 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Daarmee verandert de manier waarop gemeenten bouwactiviteiten behandelen en toetsen. De nieuwe wet moet zorgen voor een verbetering van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht.

Kwaliteitsborger bij gevolgklasse 1

Wat verandert er voor u door de Wkb? Voorheen controleerden gemeenten of bouwwerken voldeden aan de bouwtechnische eisen. Vanaf nu schakelt u bij nieuwbouw waarvoor een vergunning nodig is én die onder 'gevolgklasse 1' valt, zelf een zogenoemde kwaliteitsborger in. Gevolgklasse 1 is bijvoorbeeld een woning, een vakantiehuisje of een eenvoudig bedrijfspand.

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke toezichthouder die het ontwerp en de uitvoering van uw bouwplannen toetst aan de bouwtechnische regels. Om voldoende kennis en ervaring te garanderen is er een Landelijk Register van gecertificeerde kwaliteitsborgers. Via de bedrijfsnaam en vestigingsplaats van een kwaliteitsborger ziet u of deze gecertificeerd is.

In de Factsheet Gevolgklassen van de rijksoverheid ziet u welke bouwwerken allemaal onder gevolgklasse 1 vallen en waarvoor u dus een kwaliteitsborger moet inschakelen.. Bij bouwwerken die onder gevolgklasse 2 en 3 vallen voert de gemeente de bouwtechnische toets voorlopig nog zelf uit.

Stappenplan

Heeft u bouwplannen? Dan wordt vanaf 1 januari 2024 van u het volgende verwacht:

  1. Check via het Omgevingsloket of uw bouwplan vergunningplichtig is. Soms is bouwen namelijk vergunningvrij of is het doen van een melding genoeg
  2. Gaat het om een vergunningplichtig bouwplan? Dan doet u via het Omgevingsloket een vergunningaanvraag bij ons. Wij toetsen of uw bouwplan ruimtelijk gezien binnen de omgeving past
  3. Valt uw bouwplan onder gevolgklasse 1? Dan huurt u zelf een kwaliteitsborger in. Daarna doet u minimaal vier weken voordat de bouw start, een bouwmelding bij ons via het Omgevingsloket. In de melding laat u zien hoe u waarborgt dat uw bouwplan aan de bouwtechnische eisen voldoet. U levert hiervoor een risicobeoordeling en een borgingsplan aan die zijn vastgesteld door uw kwaliteitsborger. Het is belangrijk dat hierbij ook rekening wordt gehouden met bijzondere lokale omstandigheden die specifiek voor deze gemeente gelden
  4. Is de bouwmelding door de gemeente geaccepteerd? Dan kunt u starten met de bouw. Tijdens de bouw houdt de kwaliteitsborger toezicht of het bouwplan volgens de bouwtechnische eisen wordt uitgevoerd
  5. Als de bouw klaar is geeft de kwaliteitsborger aan u de verklaring dat het bouwwerk aan de bouwtechnische regels voldoet. U doet vervolgens bij ons een gereedmelding. Daarbij levert u deze verklaring in
  6. Nadat wij hebben bevestigd dat uw gereedmelding volledig is mag u twee weken later uw nieuwe bouwwerk gebruiken. Géén volledige gereedmelding betekent dus dat u het bouwwerk nog niet mag gaan gebruiken

De rol van de gemeente

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn wij dus niet langer verantwoordelijk voor de toetsing van uw bouwplan aan de bouwtechnische eisen en het toezicht op de uitvoering van het bouwplan. Deze verantwoordelijkheid komt bij private partijen te liggen: de kwaliteitsborgers. Dat betekent dat wij alleen nog controleren of de juiste stukken voor de bouw- en gereedmelding worden ingediend en of deze volledig zijn.