Logo Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Omgevingsplein

Op dit Omgevingsplein kan iedereen met bouw- of verbouwplannen of een nieuwe ontwikkeling, informatie vinden. Bekijk dit voordat u een bouwplan indient of een procedure voor een nieuwe ontwikkeling start. De informatie helpt u om een vooroverleg te starten of een volledige en juiste aanvraag in te dienen. En u vindt hier beleid en regels.

De nieuwe Omgevingswet treedt mogelijk 1 juli 2023 in werking. Deze wet vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten en bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Door deze nieuwe wet verandert er veel.

De wet geeft meer ruimte voor lokaal maatwerk middels participatie. Tegelijk met de Omgevingswet gaat stapsgewijs de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in. Hierdoor is er meer toezicht en controle in de bouw en is er een betere aansprakelijkheidsregeling.

Vragen?

  • Heeft u vragen over een ingediende aanvraag? Kijk in de brief die u van ons heeft ontvangen wie uw aanvraag behandelt en neem contact op met deze medewerker.
  • Mail naar Omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl.
  • Of maak een afspraak met een medewerker in het gemeentehuis in Doorn.
  • Team Omgevingsverzoeken is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur via (0343) 56 56 65.
afbeelding huisjes