De wolf is terug in Nederland. Ook in de provincie Utrecht zijn sinds maart 2023 regelmatig één of meerdere wolven gezien. De wolf is een beschermde diersoort. De provincie heeft als wettelijke taak de bescherming van de wolf te garanderen. We moeten maatregelen nemen en weer leren om zo goed mogelijk met deze dieren samen te leven.

Wolven zijn schuwe dieren, dus in het algemeen ontlopen ze mensen. In onze regio is het de afgelopen maanden voorgekomen dat een wolf actief een hond benadert. 

Ziet u een wolf?

 • Loop de wolf niet achterna 
 • Blijf kalm en houd afstand 
 • Ren niet weg, maar maak jezelf groot
 • Voer of lok geen wolven 
 • Gaat de wolf niet weg, maak dan gebaren of herrie. Loop langzaam achteruit en sla een ander pad in.
 • Houd honden aangelijnd en dicht bij u
 • Meld het zo snel mogelijk bij het Wolvenmeldpunt als u een wolf of sporen van een wolf heeft gezien
 • Meer tips over wat te doen bij een ontmoeting met een wolf op de pagina Wolf en Mens op de website van BIJ12 

Daar waar wolven voorkomen vindt worden ze gemonitord. De resultaten daarvan leest u elk kwartaal in de voortgangsrapportage op de website van BIJ12

Wolvenconsulent

De provincie Utrecht heeft een wolvenconsulent aangesteld, de heer H. van Eijden. U kunt hem benaderen via info@fmbn.nl, met vragen over hoe om te gaan met de wolf, vragen over het nemen van maatregelen of het aanvragen van subsidie. 

Maatregelen tegen wolven

Wolven kunnen wel gevaarlijk zijn voor vee, zoals schapen. Het is daarom van belang om vee te beschermen en passende maatregelen te nemen.

Op de webpagina van BIJ12  ‘Faunaschade PreventieKit’ voor de wolf leest u zien met welke preventieve maatregelen u schade door wolven kunt voorkomen of beperken. Ook leest u wat u moet doen wanneer er schade is opgelopen door de wolf.

Er zijn wolvennoodsets in de vorm van een afweerraster beschikbaar. Commerciële veehouders en hobbyhouders kunnen na een aanval van vermoedelijk een wolf kosteloos gebruik maken van een raster. Bijvoorbeeld wanneer één of meer stuks vee (landbouwhuisdieren) zijn doodgebeten of gewond geraakt. Meer informatie over deze sets is beschikbaar bij de Faunabeheereenheid Utrecht

Subsidieregeling wolfwerende afrasteringen

Op de website van de provincie Utrecht vindt u informatie over de subsidieregeling voor wolfwerende afrasteringen. Houders van runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca's en paard(achtigen) kunnen met terugwerkende kracht vanaf 26 mei 2023 subsidie aanvragen om hun vee te beschermen. U vindt daar ook rekenvoorbeelden.

Aanrijding met een wolf

Er is een kans op een aanrijding met een wolf. Wat moet u dan doen? Rijd niet door en bel de politie via: 0900 88 44. Ook als het dier niet blijft liggen, maar doorloopt. Blijf ter plaatse en wacht de komst van de politie of betrokken deskundige af. Ga nooit achter aan het dier aan!
 

Meer informatie

Onderstaande websites zijn de moeite waard om na te lezen:

 • BIJ12 Hier vindt u uitgebreide informatie over de wolf in Nederland
 • Provincie Utrecht Webpagina over de wolf in de provincie Utrecht
 • Wolven in Nederland Website met onder meer een wolvenmeldpunt en veel achtergrondinformatie over wolven
 • De kwestie Wolf, podcast in vijf afleveringen