De wolf is terug in Nederland. Een wolf is niet gevaarlijk voor mensen. Veehouders en particulieren kunnen maatregelen treffen om hun dieren te beschermen tegen wolven. 

Ruimte voor de wolf

De wolf is een beschermde diersoort en welkom in onze natuurgebieden. De wolf kiest zelf zijn territorium en bepaalt of de Nederlandse natuur geschikt is om te leven. Ook in de door de mens ingericht landschappen voelt hij zich thuis.  

Wolven en mensen

De wolf is zeer schuw en een vluchtdier. Hij ziet de mens niet als prooi. Wanneer u een wolf ontmoet, denk dan aan de volgende regels:

  • voer een wolf niet
  • benader een wolf niet, maar loop rustig weg van de situatie
  • houd uw hond aan de lijn in wolvengebied
  • probeer een foto te maken van de wolf en stuur deze door naar Wolven In Nederland(externe link)

Maatregelen tegen wolven

BIJ12 – de organisatie die namens provincies de schade door wolven aan vee regelt - heeft een ‘Faunaschade Preventiekit Wolven(externe link)’ opgesteld. Daarin staan maatregelen die veehouders of particulieren met dieren kunnen treffen om schade door wolven te voorkomen of te beperken. Denk aan een afrastering met stroomdraden, nachtelijk ophokken, fladderlint of een kuddewaakhond. U vindt er een schema hoe u zo’n afrastering het beste aan kunt leggen, voorbeelden en diverse tips. 

Schade

De wolf kan bij landbouwhuisdieren op verschillende manieren schade aanrichten. Dit varieert van het veroorzaken van stress, tot het verwonden en zelfs doden van een dier. Schapen, geiten, damherten (hertenkampen), rundvee, honden en hobbydieren lopen de grootste kans op schade.

Met preventieve maatregelen kunt u zoveel mogelijk schade voorkomen. In de folder "Bescherming van vee tegen wolven(externe link)" staat kort en duidelijk uitgelegd wat u kunt doen.

Bij (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren dan kunt u dit melden bij BIJ12 op nummer 085 - 486 222 of bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland(externe link). U kunt ook een tegemoetkoming in de schade aanvragen via MijnFaunazaken van BIJ12(externe link)

Hoe u verder moet handelen staat beschreven in de folder “Schade door de wolf aan uw vee(externe link)”.

Meer informatie

Onderstaande websites zijn de moeite waard om na te lezen: