Op de Zonnekaart ziet of het dak van uw woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en/of een zonneboiler. De kaart toont de dakvlakken met genoeg zoninstraling. Een goede inschatting van het aantal zonnepanelen dat geplaatst kan worden.

Met een eenvoudige rekenmodule rekent u snel uit wat de investering zal opleveren (in termen van energie, geld en CO2-reductie) en de terugverdientijd van de installatie. 

Zonnekaart voor onze gemeente(externe link)

Klimaatneutraal in 2050

Wij willen in 2050 klimaatneutraal zijn voor het gemeentelijk grondgebied. Dat is een flinke ambitie. En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. De zonnekaart helpt inwoners die overwegen om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen.

Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel of het (voor)verwarmen van water met een zonneboiler komen geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen (CO2) vrij. Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor 9.000 kg CO2-uitstoot per jaar (inclusief gas- en elektriciteitsverbruik en vervoer). In het resultaatvenster op de Zonnekaart staat hoeveel uw CO2-uitstoot wordt verminderd. Door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler levert u dus een belangrijke bijdrage aan een beter klimaat.

Hoe werkt het?

De Zonnekaart is heel makkelijk. Vul het adres in of klik het aan op de kaart en zie of het dak geschikt is. Geschikt is voldoende zoninstraling en minimaal 5 m2 beschikbaar dakoppervlak. Of de dakconstructie ook sterk genoeg is om zonnepanelen te dragen moet u zelf (laten) beoordelen. Bij beschermde dorpsgezichten en monumenten geeft de Zonnekaart aan dat in principe een omgevingsvergunning nodig is.

De regels voor zonnepanelen op monumenten zijn veranderd. Kijk op www.heuvelrug.nl/monumenten-zonnepanelen welke regels voor uw pand gelden.

Het resultaatvenster laat zien hoeveel zonnepanelen u op de geschikte dakvlakken kunt plaatsen en hoe snel u uw geld heeft terugverdiend. Als u dat wilt kunt u de variabelen van de berekening aanpassen aan uw specifieke wensen. Ga direct naar de Zonnekaart van Utrechtse Heuvelrug(externe link) om de geschiktheid van uw eigen dak te bekijken.

Vergunning

Bij beschermde dorpsgezichten en monumenten is in principe een omgevingsvergunning nodig. Neem daarvoor contact met ons op.

Zonne-energie

Op de website van Milieu Centraal staat meer informatie over onder andere zonnepanelen en zonneboilers. Milieu Centraal is een stichting die helpt bij het maken van duurzame keuzes. De stichting zorgt voor onafhankelijke en praktische informatie over milieu en energie.