Zonneweide Overberg bestaat uit twee velden langs de Eindseweg ten noorden en zuiden van Overberg. De twee velden van zonneweide Overberg zullen gezamenlijk bestaan uit circa 27.000 semi-transparante bifacial zonnepanelen in een oost-west opstelling met een hoogte van maximaal 1,5 m. De oppervlakte van het plangebied is circa 15 hectare. De oppervlakte van het zonnepark zelf bedraagt circa 11 hectare, waarvan 8 ha zonnepanelen, 2,5 ha tussenstroken en 0,5 ha wegen en infrastructuur. De zonneweide levert jaarlijks zo’n 14.000 MWh aan duurzame elektriciteit.

Initiatiefnemer BHM Solar heeft, nadat hun plan eind 2021 door de gemeenteraad geselecteerd was n.a.v. een selectieprocedure, het afgelopen jaar gebruikt om met de omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek te gaan en het plan voor de zonneweide te verbeteren. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn de plannen aangepast en uitgewerkt, waarna de gemeenteraad op 19 december 2022 heeft ingestemd(externe link) met het stedenbouwkundig kader voor het project.

Locatie zonneweides Overberg

Planning

BHM Solar heeft op 22 december 2022 de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zal in de loop van het 1e kwartaal 2023 ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode (6 weken) kunnen zienswijzen worden ingediend.

Meer informatie

Dat leest u op de website van BHM Solar(externe link).

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Mirko Andrlik, telefoon (0343) 56 56 00. Of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl.

Perceel A zonneweide Overberg
Perceel A zonneweide Overberg
Perceel B Zonneweide Overberg
Perceel B zonneweide Overberg