Wat is het?

De gemeente zamelt uw huishoudelijk afval in. Zet de kliko op de juiste dag aan de straat. Kijk voor de juiste inzameldag op de afvalkalender, www.mijnafvalwijzer.nl of in de afvalapp.

Klacht over afvalinzameling?

Heeft u een klacht over de afvalinzameling? Bel dan met Suez 0800 023 33 99.

Klachten over het legen van de kliko voor papier gaan niet via SUEZ maar online via MeldDesk

Afvalpas

Diverse (hoogbouw) woningen hebben een afvalpas voor het gebruik van de verzamelcontainer. Deze pas hoort bij de woning en moet bij verhuizing achtergelaten worden. Bij verlies of beschadiging vraagt u online een nieuwe pas aan. Hier zijn kosten aan verbonden.

Adressticker

De afvalcontainers moeten zijn voorzien van een door de gemeente uitgegeven adressticker. De restcontainer ook met een chip.

Extra kliko of ander formaat kliko, kliko ruilen of reparatie

Wilt u een ander formaat kliko voor restafval dan de standaard 140 liter, dan zijn hier kosten aan verbonden. Ook kunt u tegen betaling één extra kliko voor GFT-afval of restafval aanvragen. Lees meer over kliko's.

Wat kost het?

U vindt de tarieven voor afvalstoffenheffing op de website van de BghU.

Extra informatie

Gebruikt frituurvet en -olie

Frituurvet en -olie kunt u inleveren bij de milieustraat of meegeven aan de chemokar. Ook zijn er verschillende supermarkten die een speciale gele container hebben staan waar u uw frituurvet en/of olie in kunt doen.