De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk afval. Huishoudens betalen via de afvalstoffenheffing de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Bedrijven, ondernemingen en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hun afval. Indien dit afval in aard en omvang vergelijkbaar is met dat van een huishouden, kan op aanvraag gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke inzameldienst. Hiervoor worden dan reinigingsrechten in rekening gebracht.

Afvalinzameling bij de laagbouw

Huishoudens in de laagbouw hebben vier kliko’s tot hun beschikking om het huishoudelijke afval gescheiden aan te bieden. De inzameldagen zijn te vinden in de afvalapp, op mijnafvalwijzer.nl en en op de afvalkalender,  .

Daarnaast zijn er verspreid in de dorpen verzamelcontainers waar gebruik van gemaakt kan worden: voor PMD (lege verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken), papier en karton, glas en textiel. De locaties kunt u vinden op mijnafvalwijzer.nl. Huishoudelijk afval dat niet in de kliko of verzamelcontainer kan, kunt u op afspraak naar de milieustraat brengen. 

Klacht over afvalinzameling?

Afvalinzameling bij de hoogbouw

Huishoudens in de hoogbouw kunnen gebruik maken van een of meerdere verzamelcontainers. Voor de verzamelcontainers voor restafval en PMD die bij het appartement horen, heeft u vaak een afvalpas nodig. Daarnaast zijn er verspreid in de dorpen verzamelcontainers waar gebruik van gemaakt kan worden: voor PMD (lege verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken) , papier en karton, glas en textiel. De locaties kunt u vinden op mijnafvalwijzer.nl. Huishoudelijk afval dat niet in de verzamelcontainers kan, kunt u op afspraak naar de milieustraat brengen.

Wat kost het?

De tarieven voor de afvalstoffenheffing staan op de website van de BghU.