Inwoners zijn zeer betrokken bij hun groene leefomgeving. Vanuit hun huis kijken ze direct op het groen voor de deur. En wie graag de handen uit de mouwen steekt, onderhoudt net zo makkelijk zelf die groenstrook, boomspiegel of een deel van het plantsoen iets verderop. Deze initiatieven zijn van harte welkom en ondersteunen en faciliteren we graag. Op die manier bepalen inwoners zelf wanneer onderhoud nodig is, uiteraard in afstemming met de gemeente. Zo maken we samen de buurt nog mooier, groener en gezonder.

Groene initiatieven

U bent zeer betrokken, dat merken we aan de vele initiatieven, groene verenigingen en vragen. Wij willen hier graag aan meewerken, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk initiatieven te steunen of te faciliteren.

Behalve het zelf beheren van het groen voor de deur, zijn ook andere groene ideeën en initiatieven welkom. Wij zijn altijd benieuwd naar tips om de buurt nog mooier te maken met bijvoorbeeld een geveltuin, buurttuin, het plaatsen van bloembakken, of zelfs het zelf beheren van een speeltuin. Om er samen voor te zorgen dat het groen openbaar blijft én past bij het groen in de omgeving en het werk van de gemeente, maken we met onze inwoners vooraf graag een aantal afspraken. Zo weten wij wat er in de gemeente gebeurt en kunnen we meedenken.

Groene afspraken

Om ervoor te zorgen dat het stuk groen op een goede, veilige wijze beheerd wordt, hebben we een aantal ‘spelregels’ opgesteld. Nadat we een aanvraag hebben ontvangen, komen wij graag langs en kijken we samen of het voorstel past in de buurt en bij de initiatieven die er al zijn. De afspraken die we maken, leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst Zelfbeheer Groen, waarin staat dat u samen met anderen een stuk openbaar groen onderhoudt. Goed om te weten, de ondertekenaar van de overeenkomst is de contactpersoon voor de gemeente. Nadat de getekende overeenkomst een feit is, plaatst de gemeente een paaltje met onderstaand logo. Zo weten ook de medewerkers van groenbeheer, wat zij wat ze wel en niet aan onderhoud moeten doen.