Cultuur

Ons beleid voor cultuur is erop gericht om inwoners in staat te stellen mee te doen en trots te zijn op het culturele erfgoed van de Utrechtse Heuvelrug. Dat doen we door inwoners te ondersteunen en te faciliteren: we informeren inwoners, we leggen verbindingen tussen vraag en aanbod, we stimuleren de eigen kracht van inwoners, zelfontplooiing en we faciliteren samenwerking.