Overdracht grond Leersumsestraatweg 9 in Doorn

De ontwikkellocatie Leersumsestraatweg 9 in Doorn (het voormalige transportbedrijf Opijnen) is woensdag 7 december verkocht aan de ontwikkelaar Welstand B.V.

De gemeente heeft het terrein in het verleden aangekocht met als doel op het terrein woningbouw te ontwikkelen om daarmee te kunnen bijdragen aan het oplossen van de grote woningbehoefte in de gemeente. Op de locatie komen 10 vrijstaande woningen omringd door natuur. Het betreft 9 kavels waar nieuwbouw kan plaatsvinden en één kavel met daarop een bestaande woning. Dit betreft de voormalige bedrijfswoning die nog op het terrein aanwezig is en in het bestemmingsplan een woonbestemming krijgt. Grote delen van het terrein krijgen ook een natuurbestemming in verband met de gewenste natuurontwikkeling. De natuurontwikkeling draagt bij aan het versterken van de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van dit deel van de Utrechtse Heuvelrug. De verharding, die nagenoeg het gehele terrein omvatte, is verwijderd. Dat maakt deel uit van de gemeentelijke klimaatadaptiemaatregelen.

Luchtfoto van het te verkopen perceel aan de Leersumsestraatweg 9 in Doorn
Leersumsestraatweg 9 overgedragen aan Welstand B.V door overhandiging van een sleutel

Bouwprogramma

  • 9 vrije kavels
  • 100% vrije sector
  • Maximale bouwhoogte 10 meter