Momenteel wordt door de gemeente een globaal bestemmingsplan opgesteld ter voorbereiding op de verkoop van deze locatie. Opstelling en vaststelling van het bestemmingsplan duurt minimaal twee jaar, vanwege de specifieke toepassing van mitigerende maatregelen (in verband met de aangetroffen hazelworm,  levendbarende hagedis en vleermuizen).

Als bijlage vindt u de planning van de bestemmingsplan- en aanbestedingsprocedure. De planning is aan verandering onderhevig, afhankelijk van de haalbaarheid van de mitigerende maatregelen. De verwachte verkoopdatum van deze specifieke locatie wordt mede hierdoor bepaald.

Het overleg  met omwonenden heeft plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn opmerkingen en suggesties van omwonenden verwerkt in het conceptbestemmingsplan.  De uitwerking van ecologische maatregelen ten behoeve van de aangetroffen reptielen heeft plaatsgevonden in het voorjaar en de zomerperiode in 2020.

Bouwprogramma

  • 9 vrije kavels
  • 100% vrije sector
  • Maximale bouwhoogte 10 meter