Onherroepelijk bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat de gemeenteraad op 23 maart 2023 het bestemmingsplan Van Bennekomweg 10-16 in Doorn heeft vastgesteld (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DOOVanBennekomweg-ON01). Het vastgestelde bestemmingsplan is, na afloop van de beroepstermijn op 26 mei 2023, met ingang van 27 mei 2023 in werking getreden.

Actuele werkzaamheden ter voorbereiding op verkoop

In de week van 12 augustus is voor de laatste keer de speelweek op het terrein. Voor de kinderen heeft de gemeente graag een schone en veilige speelweek.

Daarom heeft de gemeente op het eigen terrein borden 'verboden honden uit te laten' geplaatst. Betreding niet is toegestaan en er is meerdere keren geconstateerd en geregistreerd dat onbevoegden met honden het terrein betreden.

Ook zullen er op het terrein in de week van 10 juli in opdracht van de gemeente enkele werkzaamheden zijn om een deel van het terrein op te schonen en waar nodig een hekwerk te plaatsen ten behoeve van erfafscheiding.

De gemeente zal na het zomerreces overgaan tot verkoop van de locatie. Omwonenden krijgen hierover te zijner tijd nader bericht.

Bouwprogramma

  • (maximaal) 28 woningen, huur en/of koop
  • (minimaal) 21 sociaal, (aanvullend) middelduur
  • Maximale bouwhoogte van 10 meter