Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente: samen zetten we ons in voor een gezonde toekomst en een prettige, veilige leefomgeving. We helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan, door zo min mogelijk CO₂ uit te stoten. Daarbij hoort ook dat we kiezen voor duurzamer en gezonder vervoer. Duurzame mobiliteit zorgt voor schonere lucht, minder geluid, laag energieverbruik en meer veiligheid. Hoe we dat bereiken? Door vervoer te veranderen, te verminderen en te vergroenen.

Vervoersbewegingen verminderen

Minder vervoersbewegingen: dat is een van de speerpunten van duurzame mobiliteit. In de praktijk heeft dat vooral met gedragsverandering te maken. Als bedrijven hun mensen de mogelijkheid geven thuis te werken, scheelt dat bijvoorbeeld veel vervoersbewegingen. Vermindering van vrachtvervoer is te bereiken door meer lokaal te produceren. En met voorzieningen dichtbij huis kun je alles lopend of op de fiets doen.

Vervoer veranderen

Verplaatsingen met een vervoermiddel zijn niet altijd te voorkomen. Maar vaak is er wel een mogelijkheid om te kiezen voor een ander vervoermiddel. Met minder uitstoot. Wat vaker de fiets of het OV pakken, bijvoorbeeld. De gemeente probeert duurzame vervoersmiddelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat doen we onder meer door het gebruik van (elektrische) deelauto's te stimuleren en snelfietsroutes aan te leggen.

Vervoersmiddelen vergroenen

Naast verminderen en veranderen, zetten we in op het vergroenen van mobiliteit. Door over te stappen op een elektrische auto, bijvoorbeeld. En te kiezen voor slim en schoon goederentransport. Als we anders gaan denken over vervoer en reizen en betere keuzes maken, gaat het zeker lukken om mobiliteit te verduurzamen.