Groene energie opwekken

Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente: samen zetten we ons in voor een gezonde toekomst en een prettige, veilige leefomgeving. We helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan door zo min mogelijk CO uit te stoten. Energie besparen en zonnepanelen op daken is niet genoeg. Daarom gaan we in onze gemeente ook duurzame energie opwekken uit grotere energiebronnen, zoals de zon. En hebben we oog voor nieuwe, innovatieve technieken.

Energietransitie: van fossiel naar herbruikbaar

Fossiele energie komt uit brandstoffen die opraken en die schadelijk zijn voor het milieu: aardgas, aardolie en steenkool. De rijksoverheid wil dat in 2030 het overgrote deel van ons elektriciteitsverbruik moet komen van wind en zon. Vóór 2050 moet iedereen zelfs volledig overstappen van fossiele brandstoffen op groene, herbruikbare alternatieven. We noemen dat de energietransitie. Elke regio heeft een eigen plan gemaakt voor de energietransitie: een Regionale Energie Strategie (RES).

Regionale Energie Strategie (RES)

In de RES Regio U16 staan de plannen voor het grootschalig en duurzaam opwekken van elektriciteit in onze energieregio. De 16 gemeenten van de energieregio U16 gaan in totaal 1,8 TWh (terrawattuur) aan elektriciteit uit zon, wind en innovatieve technieken opwekken in 2030. Voor onze gemeente is dat 0,088 TWh. De gemeenteraad heeft besloten de komende jaren vooral in te zetten op zonnevelden en zonnepanelen op grote daken. Plannen voor zonnevelden wegen wij zorgvuldig af. Samen met onder meer de energiecoöperatie stimuleren we eigenaren van panden om zonnepanelen op hun daken te leggen.

Zonnelint A12

Wij onderzoeken de mogelijkheden van een zonnelint met zonnepanelen in de bermen of op de geluidsschermen langs de A12. Dit doen we samen met buurgemeenten, provincie en Rijkswaterstaat.