Een van de belangrijkste stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is stoppen met fossiele energie en overstappen op duurzame energiebronnen. Hoeveel en waar we grootschalig zonne- en windenergie gaan opwekken staat in de Regionale Energiestrategie, of kortweg RES. Hiervoor is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. In elke regio werken gemeenten, provincies en waterschappen samen met inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. Gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt deel uit van de RES U16.

zonnepanelen op huis

Regionale energiestrategie regio U16

De regio Utrecht (U16) wil in 2050 energieneutraal zijn: dit betekent alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken. In 2030 willen we daarvoor een goede stap hebben gezet door meer zonne- en windenergie op te wekken. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. Hoe we dat willen gaan doen staat in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van onze regio.

Lokale bijdrage

De 30 energieregio’s van ons land hebben afgesproken om samen in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) elektriciteit op een duurzame manier opwekken. De regio U16 neemt daarvan 1,8 TWh voor haar rekening: vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 540.000 huishouders en een derde van het totale energieverbruik in de regio. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft als doel om in 2030 0,08 TWh op te wekken via zonnevelden. Daarnaast willen we ook zo veel mogelijk zonnepanelen op daken. 
Er zijn inmiddels twee initiatieven voor zonnevelden vergund in onze gemeente. Lees er hier meer over: www.heuvelrug.nl/zonnevelden. Om de doelstelling te behalen, zijn echter meer zonnevelden nodig. Voor deze extra zonnevelden stelt de gemeente eerst nieuw beleid op. 
Het aantal zonnepanelen op grote daken neemt snel toe, maar we willen dat het nog meer wordt. Daarom heeft de gemeente een actieplan vastgesteld voor zonnepanelen op daken. 
Wat windenergie betreft heeft het college besloten om voorlopig niet in te zetten op grote windturbines.

Toelichting op wat 1 THw is