De Regionale Energiestrategie levert een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Afspraken hierover zijn landelijk vastgelegd in het Klimaatakkoord. Overstappen op duurzame energiebronnen is een van de belangrijkste stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

zonnepanelen op huis

Om dit doel te halen werken gemeenten, waterschappen en provincie samen in energieregio’s. De 30 energieregio’s moeten in 2030 samen minstens 35 TWh elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Deze ambitie leggen zij vast in hun Regionale Energiestrategie. Wij nemen deel aan de energieregio U16. In deze regio werken 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie samen.

Lokale bijdrage

De regio U16 spreekt af 1,8 Terrawattuur aan wind- en zonne-energie op te wekken. Wij nemen hiervan in 2030 0,088 TWh voor onze rekening. Dit willen we bereiken met zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windmolens (bij voorkeur langs snelwegen). In de Regionale Energiestrategie staat ook welke warmtebronnen mogelijk regionaal beschikbaar zijn. De gemeenteraad besloot al eerder om zonnevelden en windmolens toe te staan: het Afwegingskader Energie in Landschap.

RES 1.0 vastgesteld

Op 30 september 2021 stelde de gemeenteraad de RES 1.0 vast. Nadat de andere partijen in de regio dit ook hebben gedaan is er een definitief regiobod vastgelegd. In de RES zijn ook afspraken gemaakt over hoe we omgaan met duurzame bovenregionale warmtebronnen. Wij hebben bepaald dat de 0,088 TWh op ons grondgebied opgewekt zou moeten worden. Door zonne-energie, windenergie en innovatieve technieken. Voor windenergie heeft de raad besloten nog geen specifieke zoekgebieden aan te wijzen.

De belangrijkste punten uit de RES staan op energieregioutrecht.nl. Voor factchecking en veelgestelde vragen bij gesprekken over de Regionale Energiestrategie helpt de RES gespreksassistent.

Hoe gaat het nu verder?

Het is de bedoeling dat gemeenten uiterlijk in 2025 vergunningen verlenen voor projecten voor het grootschalig opwekken van elektriciteit. Hiervoor hebben wij eerder het afwegingskader Energie in Landschap opgesteld. Dit wordt de komende tijd geëvalueerd met een mogelijke nieuwe afweging van de energiemix.

De RES 1.0 is een eerste stap in de opgave tot 2030 en wordt iedere twee jaar geactualiseerd en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. In de regio houden we op verschillende 'ijkmomenten' bij of alle gemeenten op koers liggen voor het gezamenlijke doel.

Bekijk de RES 1.0 van onze regio