De regio werkt nu een plan van aanpak uit. Daarin staat hoe we tot een RES willen komen. In juli 2021 dient de definitieve RES 1.0 te zijn vastgesteld.

De gemeenteraad besluit in juni 2020 over de Ontwerp RES en concept bod. Meer informatie over dit besluit leest u op de website van de gemeenteraad.

zonnepanelen op huis