De gemeenteraad heeft in juni 2020 de Ontwerp RES en conceptbod vastgesteld. Meer informatie over dit besluit staat op de website van de gemeenteraad.

De regio werkt nu een plan van aanpak uit. Daarin staat hoe we tot een RES willen komen. In juli 2021 moet de definitieve RES 1.0 vastgesteld zijn.

zonnepanelen op huis

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, waterschappen en provincies in regio’s samenwerken aan regionale energiestrategieën. Wij doen dat met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. Met de regionale energiestrategie kiezen we samen hoe we overgaan op duurzame elektriciteit en warmte. Als voorbereiding hebben de partners een energieanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat we onze toekomstige energievraag met zon en wind in de eigen regio kunnen opwekken.

,

Bekijk de ontwerp RES van onze regio

Tussenstand van de verkenningen voor de RES 1.0.

Eerste verkenning

De eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte en het concept bod voor duurzame elektriciteit. De kaarten met onder andere locaties voor windturbines en zonnevelden zijn een eerste verkenning voor wat er technisch mogelijk is. Deze locaties staan niet vast in de ontwerp RES en worden verder onderzocht met een gericht locatieonderzoek. De gemeente gaat locaties in specifieke gebieden verder onderzoeken (RES 1.0).   

Toelichting op de begrippen

Concept Bod: getal dat aangeeft hoeveel duurzame elektriciteit (windturbines, zonnevelden en grote daken met zonnepanelen) we gaan opwekken.

Ontwerp RES: geeft aan hoe we aan dit getal (concept bod) komen én is een eerste verkenning waar het opwekken van duurzame elektriciteit zou kunnen.  

RES 1.0: geeft aan wat het definitieve getal wordt met definitieve gebieden. Geen exacte locaties, dit wordt specifieker door gemeenten onderzocht.