In onze regio zoeken we naar plekken die geschikt zijn om duurzame energie op te wekken. Vanuit het Klimaatakkoord werken gemeenten samen aan een regionale energiestrategie (RES): hoeveel duurzame energie wordt in 2030 opgewekt in de regio. En hoe en waar gebeurt dat dan. Voor ons is dat de Regionale energiestrategie U16.

De gemeenteraad stelde al de 'Ontwerp RES en conceptbod' vast. Meer informatie hierover staat op de website van de gemeenteraad. In oktober 2021 wordt de definitieve RES 1.0 aan het rijk aangeboden.

zonnepanelen op huis

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, waterschappen en provincies in regio’s samenwerken aan regionale energiestrategieën. Wij doen dat met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. Met de regionale energiestrategie kiezen we samen hoe we overgaan op duurzame elektriciteit en warmte. Als voorbereiding hebben de partners een energieanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat we onze toekomstige energievraag met zon en wind in de eigen regio kunnen opwekken.

Bekijk de ontwerp RES van onze regio

Tussenstand van de verkenningen voor de RES 1.0.

Eerste verkenning

De eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte en het concept bod voor duurzame elektriciteit. De kaarten met onder andere locaties voor windturbines en zonnevelden zijn een eerste verkenning voor wat er technisch mogelijk is. Deze locaties staan niet vast in de ontwerp RES en worden verder onderzocht met een gericht locatieonderzoek. De gemeente gaat locaties in specifieke gebieden verder onderzoeken (RES 1.0).   

Toelichting op de begrippen

Concept Bod: getal dat aangeeft hoeveel duurzame elektriciteit (windturbines, zonnevelden en grote daken met zonnepanelen) we gaan opwekken.

Ontwerp RES: geeft aan hoe we aan dit getal (concept bod) komen én is een eerste verkenning waar het opwekken van duurzame elektriciteit zou kunnen.  

RES 1.0: geeft aan wat het definitieve getal wordt met definitieve gebieden. Geen exacte locaties, dit wordt specifieker door gemeenten onderzocht.