De Regionale Energiestrategie levert een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Afspraken hierover zijn landelijk vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het overstappen op duurzame energiebronnen is een van de belangrijkste stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

zonnepanelen op huis

Om dit doel te behalen werken gemeenten, waterschappen en provincie samen in energieregio’s. 30 energieregio’s samen, moeten in 2030 minstens 35 TWh elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Deze ambitie leggen zij vast in hun Regionale Energiestrategie. Onze gemeente neemt deel aan de energieregio U16. Binnen deze regio werken 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie samen.

Lokale bijdrage

De regio U16 spreekt af 1,8 Terrawattuur aan wind- en zonne-energie op te wekken. Gemeente Utrechtse Heuvelrug neemt hiervan in 2030 0,088 TWh voor haar rekening. Dit wil zij bereiken met zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windmolens (bij voorkeur langs snelwegen). In de Regionale Energiestrategie staat ook welke warmtebronnen mogelijk regionaal beschikbaar zijn. De gemeenteraad besloot al eerder om zonnevelden en windmolens toe te staan: het Afwegingskader Energie in Landschap.

Bijdrage aan regionaal energieplan bekend

Het college heeft op 23 juni 2021 de Regionale Energiestrategie voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. In de Regionale Energie Strategie staat hoe de regio U16 tot 2030 overstapt op duurzame energie. Onze gemeente neemt hiervan een deel voor haar rekening. Zo bevestigt het college de opdracht van de raad voor het vinden van een oplossing voor het opwekken van duurzame energie in een mix van zon en wind. Het gebied ten noordoosten van Overberg ten zuiden van de A12 is in beeld als zoekgebied voor windenergie. Ook wil de gemeente een aantal zonnevelden toestaan, verspreid over de gemeente. De gemeenteraad behandelt het onderwerp in september 2021. De eerste avond (beeldvorming) is gepland op 9 september, de tweede (oordeelsvorming) op 23 september en de derde (besluit) op 30 september. Alle stukken staan op de website van de gemeenteraad. 

De volledige RES staat op energieregioutrecht.nl. Voor factchecking en veelgestelde vragen bij gesprekken over de Regionale Energiestrategie helpt de RES gespreksassistent.

Zorgen over zoekgebied windmolens

Het gebied ten zuiden van de A12, ten noordoosten van Overberg, wordt in het plan voorgesteld als zoekgebied voor windenergie. Een zoekgebied is een gebied waar de gemeente welwillend staat tegenover de komst van windmolens. De mogelijkheden voor zoekgebieden voor windenergie in onze gemeente zijn beperkt. 

Omwonenden hebben veel zorgen over het aanwijzen van dit zoekgebied. Wethouder Rob Jorg ging daarom de afgelopen weken in gesprek met de inwoners van Overberg en andere omwonenden uit Veenendaal en Renswoude. Ook was er een enquête onder omwonenden. Omwonenden vrezen vooral de mogelijke gezondheidseffecten, de hinder door geluid en slagschaduw en de effecten op de natuur. Gezondheid, veiligheid en respect voor de natuur staan voor ons als gemeente voorop. We benadrukken dat uit onderzoek moet blijken dat windmolens geen ontoelaatbare negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden of de natuur mogen hebben. Dit is een voorwaarde die gesteld wordt aan een eventuele vergunning. Wij baseren ons daarbij op de meest actuele onderzoeken van gerenommeerde instanties als het RIVM en de GGD. Meer over windmolens bij Overberg: www.heuvelrug.nl/windmolens-Overberg.

Bekijk de RES 1.0 van onze regio