Het klimaat verandert. Ook op de Utrechtse Heuvelrug hebben we daardoor steeds vaker last van droogte, wateroverlast en extreme hitte. Dat geeft problemen in onze woonomgeving, in de natuur, bij de landbouw en voor de drinkwatervoorraad. Gelukkig kunnen we de gevolgen van klimaatverandering beperken. Helpt u mee?

De meeste oplossingen zijn niet ingewikkeld of duur. Samen met de gemeente maken steeds meer inwoners, organisaties en bedrijven onze leefomgeving groener, veiliger en gezonder. Voor nu én later.

Onze dorpen liggen onderaan de heuvelrug. Bij flinke regenval stroomt dus extra veel water de dorpen in. Asfalt, bestrating, beton en tegels zorgen ervoor dat het regenwater niet de grond inzakt. Terwijl de grond verdroogt en planten verdorren, komt het regenwater via goten en regenpijpen in het riool terecht. Het riool kan al dat water niet aan, dus loopt het de straten in en zorgt het daar voor overlast. Een versteende omgeving houdt bovendien hitte vast en is niet goed voor de biodiversiteit.

Dit doet de gemeente  

Om in te spelen op de klimaatverandering moeten we onze omgeving flink aanpassen. Wij nemen maatregelen in de openbare ruimte om wateroverlast te voorkomen en verdroging van de bodem tegen te gaan. We willen dat regen zoveel mogelijk de grond in kan op de plek waar het valt. Samen met alle betrokken partijen op de Utrechtse Heuvelrug hebben we in de 'Blauwe Agenda' afspraken gemaakt om verdroging en wateroverlast te voorkomen. Ook zetten we met de aanleg van Heuvelrugpleinen in op het vergroenen van pleinen in onze dorpen. Alles om het evenwicht in de natuur te herstellen.  Meer hierover leest u op de webpagina Dit doet de gemeente.

Dit kunt u zelf doen  

Als huiseigenaar heeft u ook een belangrijke rol bij het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. U kunt uw dak en gevels met groen beplanten. Of maak van uw tuin een echte Heuvelrugtuin. Daarin kan het regenwater beter in de grond wegzakken, zorgen bomen en planten voor afkoeling en voelen vogels, vlinders en bijen zich thuis. Dus: tegels eruit, groen erin. Kies de juiste plant op de juiste plek. Koppel de regenpijp af. Open een insectenhotel. Groene vingers of niet, groot of klein budget: met uw tuin maakt u het verschil.   

Win-win-win!  

Het mooie van alles wat u zelf onderneemt tegen droogte, wateroverlast en hitte is dat het de omgeving direct verbetert. U zorgt voor meer groen, verkoeling en biodiversiteit. U geniet meer van uw tuin en het tuinieren, én u draagt bij aan een gezonde en klimaatbestendige omgeving. Win-win-win dus!