De afgelopen drie zomers werd in Nederland het ene na het andere weer record verbroken. Extreme weersomstandigheden zoals hittegolven en hevige regenval hebben grote gevolgen voor mensen, dieren en planten. Ook in onze dorpen en buitengebieden. De gemeente komt daarom in actie in de openbare ruimte. We doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen, verdroging van de bodem tegen te gaan en de natuur zoveel mogelijk in balans te houden.

Uitdaging 1: droogte

Als het voor langere tijd droog is, verdorren planten en gewassen. Bij ons op de Utrechtse Heuvelrug gebeurt dat nog sneller dan ergens anders, omdat de grondwaterstand laag is en het regenwater in de bovenste bodemlaag makkelijk uitdroogt. En als het hard regent, stroomt het water de heuvel af en de dorpen in, waar het door de verharding niet in de bodem kan zakken.

Uitdaging 2: wateroverlast

Lange hete en droge perioden worden steeds vaker afgewisseld met zware regenbuien. Als het zo hard regent, raken de riolen snel vol en storten ze over. Dat is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in onze gemeente. In een omgeving met bebouwing en bestrating kan al dat extra water niet goed in de bodem zakken, waardoor we ook steeds vaker te maken hebben met wateroverlast op straat, in de tuin en soms zelfs in huis.

Uitdaging 3: hitte

Hete zomerdagen en benauwde plaknachten, we liggen er steeds vaker wakker van. Extreme hitte kan mensen ziek maken en zelfs sterfte tot gevolg hebben van oude en kwetsbare mensen en dieren. Zeer hoge temperaturen kunnen elektriciteit, telecom en infrastructuur verstoren. De kans op natuurbranden en schade aan gewassen neemt toe. Muren, straten en verharde pleinen nemen de hitte op, houden die vast en stralen (zelfs 's nachts) warmte uit.

De aanpak: minder stenen, meer groen!

Het goede nieuws is dat we met één aanpak deze drie belangrijke uitdagingen van de klimaatverandering in onze gemeente te lijf kunnen gaan: stenen eruit en groen erin. Het doel is het regenwater zoveel mogelijk in de grond te laten zakken op de plek waar het valt. De grond droogt minder uit, het riool hoeft minder water te verwerken, er zijn minder stenen die hitte vasthouden en het groen geeft extra verkoeling en schaduw.

Samen in actie met de 'Blauwe Agenda'

In het samenwerkingsverband Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft de Provincie Utrecht met alle betrokken partners uit de regio afspraken gemaakt om problemen door watertekort en wateroverlast op de Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. Onze gemeente werkt ook mee aan deze 'Blauwe Agenda' . Met als doel samen het watersysteem op de Heuvelrug te verbeteren.

Amerongen Regenwaterproof

In Amerongen is bij hevige regenbuien steeds vaker wateroverlast. Daarom passen we hier de riolering aan, zodat het regenwater via infiltratiebuizen rechtstreeks de bodem in kan en niet via regenpijpen en straatgoten in het riool belandt. Ook vervangen we gewone parkeerplaatsen door groene parkeerplaatsen. Zo gaan we de verdroging én wateroverlast tegen.

Straten worden groener

Een ander mooi voorbeeld van hoe we onze gemeente 'wapenen' tegen de gevolgen van de klimaatverandering, is de vergroening van onnodige verharding zoals parkeerplaatsen, pleintjes en trottoirs. Van een aantal 'versteende' pleinen in Driebergen maken we bijvoorbeeld samen met bewoners aantrekkelijke Heuvelrugpleinen, met veel bomen en planten, regenwateropslag, bloemperkjes en insectenhotels.

Extra pluspunt: biodiversiteit

Een groene omgeving gaat verdroging tegen, helpt overlast voorkomen en helpt hitte beperken. Extra voordeel is dat planten en bomen de lucht zuiveren en zorgen voor een fijne en mooie leefomgeving. En dan is er nóg een groot pluspunt van vergroening: met meer biologische en inheemse planten geven we meer insecten- en kleine diersoorten een kans hier te leven. En zorgen we voor biodiversiteit. Hoe meer biodiversiteit, hoe meer evenwicht in de natuur. En dat is belangrijk voor iedereen. Nu meer dan ooit!

Zelf aan de slag?

U kunt zelf natuurlijk ook veel doen. Vang hemelwater op in uw tuin met een regenton of een regenwaterschutting. Vervang tegels door beplanting zodat water in de grond kan wegzakken of leg een groen dak aan. Met biologische en inheemse beplanting geeft u de biodiversiteit een extra impuls Op internet vindt u tips, ideeën en handige uitleg hoe u dat kunt doen. Samen houden we onze gemeente mooi en leefbaar.

Vraag aan de gemeente?

De komende jaren gaan we op volle kracht verder om onze gemeente aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld met projecten als Amerongen Regenwaterproof en het ontstenen en vergroenen, bijvoorbeeld van de pleinen in Driebergen. Heeft u een vraag over klimaatadaptie in onze gemeente? Mail dan naar duurzaam@heuvelrug.nl.