Verkoop van start

De ontwikkellocatie aan de Oude Kolk, waar in het verleden de hervormde kerk “De Kolk” was gevestigd, is gereed voor verkoop. Het plan is dat er een appartementengebouw komt.  

De huidige situatie gaat om een grasveld zonder opstallen, met enkele bomen die behouden blijven. Kadastraal is de ontwikkellocatie bekend onder Leersum sectie D, nummers 4294 en 4296 ter grootte van  respectievelijk 2585 m² en 182 m².

De ontwikkellocatie is bestemd, met een onherroepelijk bestemmingsplan, voor de functie wonen voor 20 wooneenheden (6 sociale huurwoningen, 12 midden dure koop- en/of huurwoningen en 2 vrije sector woningen).

Voor meer informatie over het proces van verkoop verwijzen wij u graag naar website www.deoudekolkleersum.nl(externe link).

Bouwprogramma

  • Maximaal 20 woningen
  • 6 sociaal, 12 middelduur, 2 duur
  • Gebouwd wordt in 3 bouwlagen