Leersum De Oude Kolk

In het verleden stond op deze locatie de hervormde kerk “De Kolk”. De ontwikkellocatie is nu bestemd, met een onherroepelijk bestemmingsplan, voor de functie wonen voor 20 wooneenheden (6 sociale huurwoningen, 12 midden dure koop- en/of huurwoningen en 2 vrije sector woningen).

Eind 2023 is de openbare tenderprocedure afgerond. Dat heeft geresulteerd in de gunning van de locatie aan een ontwikkelende partij. Zodra het moment van juridische overdracht en levering van de grond bekend is, zal daarbij ook de gegunde ontwikkelende partij bekend worden gemaakt.

De gegunde ontwikkelende partij zal in de komende maanden de planvorming verder uitwerken, die door de gemeente getoetst zal worden aan de geldende wet- en regelgeving.

Bouwprogramma

  • Maximaal 20 woningen
  • 6 sociaal, 12 middelduur, 2 duur
  • Gebouwd wordt in 3 bouwlagen