Utrechtse Heuvelrug aan de slag met de Omgevingswet.

In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vereenvoudigt en vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag voor

Logo omgevingswet website

bewoners, gemeenten, ondernemers  en organisaties. Door de nieuwe wet krijgen inwoners meer invloed op hun omgeving. Ze kunnen in een oogopslag zien welke regels er gelden in hun buurt en aanvragen voor een vergunning worden in een keer bij alle betrokken overheden getoetst.

In deze video wordt de wet in 1 minuut uitgelegd

Omgevingsvisie

Utrechtse Heuvelrug is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van deze nieuwe wet. Eén van de eerste dingen die we gaan doen is het opstellen van een omgevingsvisie. Dit is een visie voor de leefomgeving waarin staat wat voor gemeente we willen zijn. We willen goed inspelen op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Onderwerpen als wonen, milieu, natuur, verkeer en gezondheid komen hierin aan bod. Voor deze Omgevingsvisie is de mening, kennis en ervaring van u als betrokkene bij onze gemeente en ook van inwoners en ondernemers van groot belang. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is immers van en voor ons allemaal.

Hoofdlijnen voor de Omgevingsvisie

Voorafgaand aan de Omgevingsvisie is in 2019 met input van inwoners, belangengroepen een Hoofdlijnennotitie voor Omgevingsvisie opgesteld. Dit vormt alvast de eerste aanzet voor de visie.

Een kwalitatief hoogstaande leefomgeving, een toekomstgerichte houding en vitale dorpen. Met deze uitgangspunten willen inwoners, ondernemers en de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug de komende jaren de koers uitzetten voor hun gemeente.

De Hoofdlijnennotitie Omgeving komt niet uit de lucht vallen. Per 2021 moeten gemeenten voldoen aan de Omgevingswet. Deze wet moet de regelgeving rondom de fysieke leefomgeving inzichtelijker maken en meer ruimte bieden aan initiatieven die bijdragen aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. De Omgevingsvisie helpt hierbij door, samen met de samenleving, te bepalen wat voor soort gemeente Utrechtse Heuvelrug in de toekomst wil zijn en welke keuzes daarbij horen.

Utrechtse Heuvelrug gebruikt hierbij haar groene imago als basis voor toekomstige ontwikkelingen. Wethouder Rob Jorg: “De gemeente Utrechtse Heuvelrug barst van de kwaliteiten. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd zijn we ook onderdeel van een snel veranderende wereld. Deze Hoofdlijnennotitie Omgeving geeft ons houvast bij ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatadaptatie en de toenemende behoefte aan groen, woningen en duurzaam vervoer.”

De Hoofdlijnennotitie is participatief tot stand gekomen. Inwoners, belangengroepen en externe partners hebben allen bouwstenen geleverd voor de inhoud.

Raadsinformatieavonden

De gemeenteraad is tijdens raadsinformatieavonden met regelmaat geïnformeerd en heeft meegedacht en gepraat over ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet. Hieronder vindt u links naar diverse documenten en presentaties die tijdens deze bijeenkomsten besproken zijn.

Vragen?

Hebt u vragen over de invoering van de Omgevingswet bij onze gemeente? Stuur dan een e-mail naar programmamanager Willemijn Streutker. Meer informatie over de nieuwe wet vindt u op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.