In de nota 'Scenarioanalyse grondexploitaties' staat welke locaties, hoe en volgens welke planning wij de komende jaren zullen verkopen. Op deze pagina en de projectpagina van de locatie zelf staat alle informatie.

Volgens het raadbesluit uit 2015 'scenarioanalyse grexen' en het raadsbesluit uit 2020 'Herijking Ruimtelijke kaders en Woningaantallen Grexlocaties' worden de locaties verkocht wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is.

Alle plangebieden worden in het geheel te koop aangeboden via openbare verkoopprocedures. Daarop kunnen ontwikkelaren als CPO-groepen (die zich als ontwikkelende partij hebben geformeerd) inschrijven. Wij verkopen zelf geen losse kavels.

Na de gemeentelijke verkoop van een locatie wordt de gegunde ontwikkelende partij bekend gemaakt op de projectpagina van de locatie. Vanaf dat moment is de ontwikkelaar aanspreekpunt over de voortgang van het bouwproces, de verkoopprocedure van de nieuwbouwwoningen op de locatie (en losse kavels als een ontwikkelende partij daarvoor kiest).

U vindt alle informatie op deze en onderliggende webpagina's

Wij zijn niet verantwoordelijk voor afwijkende informatie op andere websites. Wij brengen (al) geregistreerde ontwikkelaren, particulieren en CPO-partijen die zich per e-mail gemeld hebben bij de projectleiding, op de hoogte zodra een locatie in verkoop gaat. Wij gaan niet met individuele partijen in overleg over de procedure. Voor de voortgang van het proces verwijzen wij u ook naar de projectpagina's hieronder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Weber. U kunt ook bellen met het algemene nummer (0343) 56 56 00.