Utrechtse Heuvelrug is een gastvrije gemeente met aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen voor inwoners en toeristen. Met een jaarlijkse toegevoegde waarde van 131 miljoen euro en ruim 1.390 voltijdbanen is recreatie en toerisme een van de belangrijkste economische pijlers van de gemeente. En niet alleen economisch gezien is dit een belangrijke sector, maar zeker ook voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau.

Om onze gastvrijheid te vergroten worden diverse instrumenten ingezet. Daarnaast werken we, samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT), aan het versterken van de bekendheid in Nederland van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de regio als toeristische bestemming van topniveau.

Het Toeristisch Platform UH

Dit platform komt twee keer per jaar bij elkaar om te praten over recreatie en toerisme. Het bestaat uit vertegenwoordigers van RECRON, Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei, KHN, recreatiebedrijven/hotels, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de gemeente.

Evenement promoten? Neem contact op met RBT voor de mogelijkheden

Het Regionaal Bureau voor Toerisme verzorgt de marketing voor alles wat er te zien en te doen is op onze prachtige Utrechtse Heuvelrug. Van evenementen, cultuur, shoppen, fietsen, wandelen en musea tot aan zakelijk vergaderen of overnachten. De promotie gaat in samenwerking met lokale partners, ondernemersverenigingen en gemeenten, via bijvoorbeeld social media, folders op vakantieparken of op de digitale infomasten. Zoekt u promotie voor uw kunstroute, evenement of product? Neem contact op met het RBT (of via uw ondernemersvereniging) en zij kijken graag met u mee naar de diverse mogelijkheden: https://www.opdeheuvelrug.nl/partners.

Toeristenbelasting/ forensenbelasting

Om te kunnen blijven investeren in recreatie en toerisme hebben we vastgelegd dat  25% van de inkomsten uit de toeristenbelasting terugvloeit naar de sector. Ook onderzoeken we of er andere verdienmodellen mogelijk zijn om de sector meer armslag te geven.