Utrechtse Heuvelrug is een gastvrije gemeente met aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen voor inwoners en toeristen. Met een jaarlijkse toegevoegde waarde van 131 miljoen euro en ruim 1.390 voltijdbanen is recreatie en toerisme een van de belangrijkste economische pijlers van de gemeente. En niet alleen economisch gezien is dit een belangrijke sector, maar zeker ook voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau.

Om onze gastvrijheid te vergroten worden diverse instrumenten ingezet. Daarnaast werken we, samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT), aan het versterken van de bekendheid in Nederland van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de regio als toeristische bestemming van topniveau.

Het Toeristisch Platform UH

Dit platform komt twee keer per jaar bij elkaar om te praten over recreatie en toerisme. Het bestaat uit vertegenwoordigers van RECRON, Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei, KHN, recreatiebedrijven/hotels, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de gemeente.