Een recreatieverblijf is voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen. Dit houdt in dat u daar niet uw hoofdverblijf mag hebben. Wij treden vanaf 2022 handhavend op tegen permanente bewoning op recreatieterreinen. Op deze pagina leest u hier meer over. Ook leest u of en hoe of u in aanmerking kunt komen voor een gedoogbesluit en hoe u dit kunt aanvragen.

Persoonsgebonden gedoogbeschikking bewonen recreatieverblijf vakantiepark

Personen die op of voor 31 oktober 2003 in een recreatieverblijf zijn gaan wonen én daar sindsdien onafgebroken in wonen kunnen in aanmerking komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Het gaat om bewoning van een recreatieverblijf op: 

 • EuroParcs Resort De Heuvelrug
 • Landal Amerongse Berg
 • Camping ’t Eind
 • Camping Boschlust
 • Camping De Hoge Linde
 • Camping De Steeg
 • Camping Eijkelenburg
 • Camping Gerstee
 • Camping Het Leersumse Veld
 • Camping Meck
 • Camping Oud Meijenhorst
 • Caravanterrein De Heihoek
 • Heulweg 10
 • Landgoed Ginkelduin
 • Noord-West Kanje
 • Recreatiedorp Den Ossenberg
 • Vakantiecentrum De Halm
 • Vakantiecentrum De Maarnse Berg
 • Vakantiepark Bonte Vlucht
 • RCN Vakantiepark Het Grote Bos

Voorwaarden voor aanvragen

De permanente bewoning is aantoonbaar en gelet op de samenhang van alle beschikbare feiten en omstandigheden begonnen voor of op 31 oktober 2003 en heeft sindsdien onafgebroken plaatsgevonden.

De bewoner staat ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres van het recreatieverblijf.

Het recreatieverblijf voldoet aan de minimale eisen van (brand)veiligheid voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2012.

Voorwaarden gedoogbeschikking 

 • De beschikking is op naam aan de aanvrager c.q. hoofdbewoner en de op de peildatum inwonende meerderjarige huisgenoten. Inwonende kinderen staan niet apart op de beschikking. Dit betekent dat kinderen alleen in het recreatieverblijf mogen wonen samen met één of beide ouders/verzorgers
 • Personen die na de peildatum kwamen inwonen bij de hoofdbewoner vallen niet onder de beschikking. Dit geldt ook voor kinderen ouder dan 18 jaar die na de peildatum (opnieuw) zijn komen inwonen bij de hoofdbewoner
 • De beschikking is persoons- én objectgebonden en is niet overdraagbaar
 • De beschikking komt te vervallen bij verhuizing of overlijden van degene aan wie deze is verstrekt. Een beschikking geldt dus niet voor eventuele rechtsopvolgers
 • De beschikking kan niet worden overgeschreven op een ander recreatieverblijf
 • Nadat de beschikking is vervallen mag het recreatieverblijf alleen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden

Gedoogbeschikking aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking? Vraag deze dan bij de gemeente aan. Een persoonsgebonden gedoogbeschikking aanvragen kost € 425. Deze kosten brengen wij achteraf bij u in rekening. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

Stuur uw aanvraag per post naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, postbus 200, 3940 AE in Doorn. U kunt uw aanvraag ook per e-mail indienen via info@heuvelrug.nl

Vermeld in uw aanvraag in ieder geval:

 • uw volledige voor- en achternaam
 • uw geboortedatum
 • het adres van het recreatieverblijf waar u woont. Geef op een plattegrond van het vakantiepark aan waar uw recreatieverblijf zich precies bevindt. Voeg deze plattegrond toe aan uw aanvraag
 • volledige namen en geboortedata van eventueel bij u inwonende personen, zoals partner en/of kinderen
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • datum van de aanvraag
 • uw handtekening

Stond u niet op of voor 31 oktober 2003 ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres van uw recreatieverblijf? Maar bent u daar wel op of voor die datum gaan wonen? Dan moet u dit aantonen. Bijvoorbeeld met één of meer van de onderstaande documenten. Stuur kopieën van die documenten mee met uw aanvraag.

 • Documenten waaruit blijkt dat het recreatieverblijf in de aangifte inkomstenbelasting is opgegeven als eigen woning en door de Belastingdienst als zodanig is aangemerkt
 • Een polis voor een ziektekostenverzekering waarbij als adres van de bewoner het adres van het recreatieverblijf is vermeld
 • Documenten waaruit blijkt dat sprake is van een door burgemeester en wethouders genomen besluit over de bekostiging van leerlingenvervoer vanaf het adres van het recreatieverblijf
 • Jaaropgaven van inkomen van de aanvrager met het adres van het recreatieverblijf
 • Documenten van een uitkeringsinstantie of pensioenfonds waaruit blijkt dat u een uitkering of pensioen heeft op het adres van het recreatieverblijf
 • Documenten waaruit blijkt dat u op het adres van het recreatieverblijf huursubsidie of huurtoeslag heeft ontvangen

Bestemmingsplan en beleidsnota recreatieterreinen

In een bestemmingsplan staat hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het is een juridisch bindend stuk dat geldt voor iedereen. Dus ook voor inwoners, bedrijven en voor de gemeente zelf.

Eind 2021 stelde de raad het 'bestemmingsplan Recreatieterreinen Utrechtse Heuvelrug' vast. Samen met de beleidsnota 'Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven'. 

Lees meer over het bestemmingsplan en de beleidsnota.

Recreatieverblijf niet op een vakantiepark

Het gedoogbeleid geldt niet voor het bewonen van een recreatieverblijf dat niet op een vakantiepark staat (de zogenoemde solitaire recreatieverblijven). Het gedoogbeleid geldt ook niet voor recreatieverblijven op één van de volgende recreatieterreinen:

 • Veenestein in Overberg
 • Nieuw Wildenbrug in Leersum
 • Het Meeuwennest in Leersum
 • Willem van Abcoudelaan 23 Driebergen
 • Traaij 291 Driebergen
 • Traaij 293d Driebergen
 • De Stamerhoef in Maarn 

Voor deze locaties geldt het gewone handhavingsbeleid van de gemeente. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Er zijn veel vragen over wel of niet permanent mogen wonen in een vakantiewoning. Lees de vaak gestelde vragen en antwoorden.