Doe Maarn Mee! co-creatie

Met organisaties, verenigingen en inwoners is afgelopen jaren nagedacht over mogelijkheden voor een nieuwe ontmoetingsplek in Maarn, waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingsleven en bibliotheek bij elkaar komen. Dit in combinatie met woningbouw. De vervolgfase waarin de nieuwe dorpsvoorzieningen verder worden vormgegeven, vraagt om een breed gedragen en gedegen proces waar aan iedereen kan bijdragen. Co-creatie is een werkwijze, waarbij je samen met alle belanghebbenden en belangstellenden vanuit een duidelijke opdracht een plan bedenkt en uitwerkt.

Er is een co-creatie proces bezig waarin inwoners, organisaties en verenigingen samen een Masterplan maken voor de toekomstige dorpsvoorzieningen in Maarn.

Op de website www.doemaarnmee.nl kunt u alle informatie vinden over de co-creatie. Op de homepage van deze website kunt u zicht tevens inschrijven voor de nieuwsbrief. Het algemene e-mail adres van de co-creatie organisatie is: info@doemaarnmee.nl.

Het contactnummer voor vragen en opmerkingen is 085 047 0114. U kunt dit nummer altijd WhatsAppen en bellen tijdens werkuren als er dingen onduidelijk zijn.

Specifieke vragen aan de gemeente kunt u stellen via DoeMaarnMee@heuvelrug.nl.