De gemeenteraad vergadert in het Cultuurhuis in Doorn of via een online vergadering. De vergaderingen zijn openbaar. Binnen onze gemeente werken wij met verschillende soorten vergaderingen:

  • Beeldvormende/informerende vergaderingen
  • Oordeelvormende vergaderingen
  • Besluitvormende vergaderingen
  • Raadsinformatieavonden
  • Open Microfoon
  • Open Agenda

Raadpleeg de raadsagenda en de stukken

Wanneer staat mijn onderwerp op de agenda?

De vergaderingen zijn altijd op maandagavond of donderdagavond (niet tijdens vakantieperiodes). De onderwerpen vallen onder één van de vier sporen: Ruimte, Bestuur en Middelen, Samenleving en Algemeen.

Onderwerpen worden meestal maximaal drie keer besproken in de gemeenteraad. Eerst in een beeldvormende of een informerende vergadering, dan in de oordeelvormende vergadering en als laatste in de besluitvormende vergadering. De agendacommissie bepaalt in welk spoor een onderwerp behandeld wordt en in welke soort vergaderingen een onderwerp besproken wordt.

Beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen (voorbereidende vergaderingen)

Elke week op maandagavond en donderdagavond zijn er beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen (niet in de vakantieperiode). Tijdens de beeldvormende vergaderingen verzamelt de raad informatie over te nemen besluiten. De raadsleden gaan met betrokkenen (inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties) en elkaar in gesprek. Een of enkele weken is later de oordeelvormende vergadering. Dan vormen de raads- en commissieleden een oordeel over het onderwerp en gaan met elkaar in gesprek of in discussie. De beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen over een onderwerp zijn soms ook tegelijkertijd.

Bij Invloed uitoefenen op de besluitvorming van de raad staat meer informatie over meepraten tijdens de vergaderingen of de commissie- en raadsleden toespreken.

Besluitvormende bijeenkomsten (raadsvergaderingen)

De raadsvergaderingen zijn over het algemeen een keer per maand op donderdagavond. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over de voorstellen die de weken ervoor in beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen zijn besproken.

Raadsinformatieavonden

Tijdens raadsinformatieavonden wordt de raad bijgepraat over onderwerpen die spelen in de gemeente. Deze avonden zijn op een maandag- of donderdagavond. Raadsleden en commissieleden kunnen deze informatie later bijvoorbeeld gebruiken als zij besluiten over een onderwerp. De agendacommissie bepaalt waar tijdens deze avonden over wordt gesproken. Inwoners of vertegenwoordigers van een bedrijf of organisatie kunnen ook een onderwerp voorstellen. Neem daarvoor contact op met griffie@heuvelrug.nl of 0343 56 56 00.

Open Microfoon

Eens per maand op donderdagavond is er Open Microfoon. Dan komen inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven/organisaties aan het woord. U kunt de raadsleden en commissieleden dan iets vertellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bijvoorbeeld een voorstel doen, een mooi resultaat laten zien of iets aan de orde stellen wat niet goed gaat in uw buurt. Aanmelden voor Open Microfoon kan tot 16.00 uur de dag vóór de Open Microfoon bij griffie@heuvelrug.nl of 0343 56 56 00.

Open Agenda

Eens per vier tot zes weken is er een Open Agenda over Samenleving, Ruimte of Bestuur en Middelen. Dan kan een onderwerp op verzoek van inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties en raadsleden of commissieleden besproken worden. U moet het onderwerp minimaal één week voor de Open Agenda melden bij griffie@heuvelrug.nl of 0343 56 56 00. U mag ook meepraten als u niet zelf om het bespreken van een onderwerp heeft gevraagd.