De gemeenteraad in Utrechtse Heuvelrug werkt met verschillende soorten vergaderingen:

  • Beeldvormende / informerende vergaderingen
  • Oordeelvormende vergaderingen
  • Besluitvormende vergaderingen
  • Raadsinformatieavonden
  • Open Microfoon
  • Open Agenda

De vergaderingen vinden altijd plaats op een maandagavond of een donderdagavond (niet tijdens vakantieperiodes). Over het algemeen zijn de vergaderingen in het Cultuurhuis in Doorn. De onderwerpen worden ingedeeld bij één van de vier zogenaamde sporen. De vier sporen zijn: Ruimte, Bestuur en Middelen, Samenleving en Algemeen.

Een onderwerp waar de gemeenteraad over besluit, wordt meestal maximaal drie keer besproken in de gemeenteraad. Eerst een beeldvormende of een informerende vergadering, dan een oordeelvormende vergadering en als laatste een besluitvormende vergadering. De agendacommissie bepaalt in welk spoor een onderwerp behandeld wordt en in welke soort vergaderingen een onderwerp besproken wordt.

Beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen (voorbereidende vergaderingen)

Elke week op maandagavond en donderdagavond zijn er beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen (niet in de vakantieperiode). De raad verzamelt tijdens de beeldvormende vergaderingen informatie over te nemen besluiten door met betrokkenen (inwoners,  vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties) en elkaar in gesprek te gaan. Na de beeldvormende vergadering volgt een of enkele weken later een oordeelvormende vergadering over hetzelfde onderwerp. Tijdens de oordeelvormende vergadering vormen de raads- en commissieleden een oordeel over het onderwerp en gaan met elkaar in gesprek of in discussie. De beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen over een onderwerp vinden soms ook tegelijkertijd plaats.

Onder het kopje ‘invloed uitoefenen op de besluitvorming van de raad’ vindt u meer informatie voor als u wilt meepraten tijdens deze vergaderingen of de commissie- en raadsleden wilt toespreken.

Besluitvormende bijeenkomsten (raadsvergaderingen)

De raadsvergaderingen vinden over het algemeen een keer per maand plaats op donderdagavond. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over de voorstellen die de weken ervoor in beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen zijn besproken.

Raadsinformatieavonden

Tijdens raadsinformatieavonden wordt de raad bijgepraat over onderwerpen die spelen in de gemeente. Deze avonden vinden plaats op een maandag- of donderdagavond. Raadsleden en commissieleden kunnen deze informatie later bijvoorbeeld gebruiken als zij een besluit moeten nemen over een onderwerp. De agendacommissie bepaalt waar tijdens deze avonden over wordt gesproken. Ook u als inwoner of vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie kunt een voorstel doen voor een onderwerp. Neemt u daarvoor contact op met griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Open Microfoon: Inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven/organisaties aan het woord

Eens per maand op donderdagavond is er Open Microfoon. U bent dan welkom om de raadsleden en commissieleden iets te vertellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. U kunt bijvoorbeeld een voorstel doen, een mooi resultaat laten zien of iets aan de orde stellen wat niet goed gaat in uw buurt. U kunt zich tot uiterlijk 16.00 uur de dag vóór de Open Microfoon melden bij griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Open Agenda

Eens per vier tot zes weken is er een Open Agenda over Samenleving, Ruimte of Bestuur en Middelen. Tijdens een Open Agenda kan een onderwerp op verzoek van inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties en raadsleden of commissieleden besproken worden. U moet het onderwerp minimaal één week voor de Open Agenda melden bij griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00. U mag ook meepraten als u niet zelf om het bespreken van een onderwerp heeft gevraagd.