U kunt als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of bedrijf op meerdere manieren invloed uitoefenen op de besluitvorming van de gemeenteraad. U kunt bijvoorbeeld tijdens vergaderingen van de raad meepraten, de raad toespreken of de raad vragen een bepaald onderwerp te bespreken tijdens een Raadsinformatie-avond of een Open Agenda. Een andere mogelijkheid is om in gesprek te gaan met de raad tijdens de Open Microfoon. U kunt ook contact opnemen met raadsleden en/of politieke partijen (fracties) om aandacht te vragen voor zaken die u belangrijk vindt. U vindt de contactgegevens onder ‘Raad en griffie’. Op de website van de raad vindt u wanneer welk raadsvoorstel op de agenda staat.

Wanneer kunt u meepraten?

U kunt meepraten of de raad toespreken tijdens de beeldvormende/informerende vergadering over een onderwerp. Soms wordt in één vergadering beeldvormend én oordeelvormend gesproken over een onderwerp. U kunt dan tijdens het eerste gedeelte van de vergadering, het beeldvormende gedeelte, meepraten of de raad toespreken.

Tijdens de Open Microfoon, raadsinformatie-avonden en de Open Agenda kunt u meestal ook meepraten.

Wilt u meepraten, de raads- en commissieleden toespreken, of meer informatie krijgen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00. De medewerkers van de griffie helpen u graag.

Wij raden u aan om uw verhaal tevoren aan de griffie te mailen. De griffie zorgt er dan voor dat de raadsleden en commissieleden uw verhaal kunnen (na)lezen.

Op tijd aanmelden voor de Open Microfoon

Als u iets aan de raad wilt vertellen tijdens de Open Microfoon dan moet u dit uiterlijk één dag vóór de vergadering om 16.00 uur bij de griffie melden via griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00. Dit vragen wij u omdat wij raads- en commissieleden dan kunnen laten weten wie waarover komt inspreken. Als zich om 16.00 uur de dag vóór de Open Microfoon niemand heeft aangemeld dan gaat de Open Microfoon niet door.

Meer uitleg over de verschillende soorten vergaderingen vindt u onder ‘Vergaderingen van de raad’.