Invloed uitoefenen op de besluitvorming van de raad?

Inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie of bedrijf kunnen invloed uitoefenen op de besluitvorming van de gemeenteraad.

Wanneer kunt u meepraten?

  • Tijdens beeldvormende/informerende vergaderingen van de raad. Soms wordt een onderwerp in één vergadering beeldvormend én oordeelvormend besproken. U kunt dan tijdens het eerste gedeelte van de vergadering, het beeldvormende gedeelte, meepraten of de raad toespreken.
  • Bij de Open Agenda
  • Bij de Open Microfoon
  • U kunt ook contact opnemen met raadsleden en/of politieke partijen (fracties) om aandacht te vragen voor zaken die u belangrijk vindt. De contactgegevens staan op de pagina Raad en griffie.

In de de agenda van de gemeenteraad staat de planning van de raadsvoorstellen.

Vooraf aanmelden

Wilt u meepraten, de raads- en commissieleden toespreken, of meer informatie krijgen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00. De medewerkers van de griffie helpen u graag. Wij raden u aan om uw verhaal vooraf naar de griffie te mailen. De griffie zorgt er dan voor dat de raadsleden en commissieleden uw verhaal kunnen (na)lezen.

Aanmelden voor de Open Microfoon

Als u iets aan de raad wilt vertellen tijdens de Open Microfoon dan moet u dit uiterlijk één dag vóór de vergadering om 16.00 uur bij de griffie melden via griffie@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00. Zo kunnen zij raads- en commissieleden laten weten wie, waarover komt inspreken. Heeft om 16.00 uur de dag vóór de Open Microfoon niemand aangemeld? Dan gaat de Open Microfoon niet door.

Meer uitleg over de verschillende soorten vergaderingen