Struikelstenen of Stolpersteine

De gemeenteraad nam in april 2023 de motie ‘Voorbereiding struikelstenen (Stolpersteine)’ aan. Al eerder vroeg een inwoner om als gemeente mee te denken over struikelstenen in de gemeente. De eerste conceptlijsten zijn klaar. We hebben nu rond de 190 namen. Die worden nog geverifieerd. 

Het streven is om de eerste stenen uiterlijk in maart/april 2025 te leggen. Tijdens de 80 jarige bevrijding kan er dan aandacht aan besteed worden. De werkgroep gaat na of er nabestaanden zijn en of zij akkoord gaan met de stenen. Inwoners bij wie de stenen voor het huis komen kunnen geen bezwaar indienen.

Wat zijn struikelstenen?

Een struikelsteen is een kleine steen van 10x10x10 centimeter dat is bedekt met een bronskleurig, metalen plaatje. Op het plaatje staat in eenvoudige letters: 

  • naam
  • geboortedatum
  • datum en plaats van deportatie
  • datum en plaats waar het slachtoffer is vermoord

De stenen worden gemaakt in het atelier van de kunstenaar Gunter Demnig.

Voorwaarden

Om het geheel overzichtelijk en hanteerbaar te houden stelde de werkgroep voorwaarden vast. De voorwaarden zijn objectief en met documenten controleerbaar.

  • Het slachtoffer heeft een volgens de gemeentelijke burgerlijke stand geregistreerd adres of het verblijfadres/onderduikadres (aantoonbaar door bewijsmateriaal) in onze gemeente 
  • Het slachtoffer is vanuit onze gemeente weggevoerd naar een kamp in Nederland
  • Het slachtoffer is weggevoerd naar een concentratiekamp, vernietigingskamp of als dwangarbeider
  • Het slachtoffer is tijdens de oorlogsjaren, in een concentratiekamp overleden (1940-1945)
  • Slachtoffers die terechtgesteld/gefusilleerd zijn door de nazi’s
  • Het slachtoffer mag wel al een grafsteen hebben

Werkgroep

Er is inmiddels een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep heeft vanuit alle dorpen 1 of meer vertegenwoordiger(s). Dit zijn leden vanuit een comité 4 mei of een historische vereniging en/of betrokken inwoners.

De eerste vergaderingen zijn geweest en er is gesproken over hoe het onderzoek gedaan wordt, waar de informatie beschikbaar is en hoe struikelstenen plaatsen wordt ingevoerd en georganiseerd.

DorpVertegenwoordiger
Maarn/MaarsbergenWalter Scholten
AmerongenIde van Wijk
LeersumArend-Jan van Hattum en Dick van der Meer
DoornPiet Hovestad, Hein Visser
DriebergenWillem Fahner, Ton van Bommel, Edwin Helsdingen
OverbergWim van de Burgt

Neem voor meer informatie contact op met Nana Bies.