Portefeuille

Financiën
 • Financiën
 • Inkoop
 • (Europese) subsidies
 • Verbonden partijen
Ruimtelijke ordening
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Erfgoed, monumenten, cultuurhistorie en landgoederen
 • Omgevingswet
   
 • 1e Projectwethouder Allemanswaard
 • Projectwethouder Marinierskazerne

Contact

 • Dorpswethouder Driebergen-Rijsenburg
 • U bereikt Rob Jorg via het bestuurssecretariaat, Morena Phielix (0343) 56 55 21.
wethouder Rob Jorg

Gemeenschappelijk Regelingen

 • Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht
 • Gasdistributie Zeist en Omstreken

Nevenfuncties

 • lid algemeen Bestuur ODRU
 • voorzitter Innovatietafel Toerisme regio Heuvelrug
 • voorzitter (1ste) Regionale Energie Strategie U16/Bestuurstafel Klimaat Neutrale Regio
 • lid U16 Bestuurstafels ‘Gezonde Woon- en leefomgeving’ en ‘Economische positionering’

Politieke partij: VVD