Portefeuille

Financiën
 • Financiën
 • Inkoop
 • Inkomende subsidies
 • Verbonden partijen
Ruimtelijke ordening
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Erfgoed, monumenten, cultuurhistorie en landgoederen
 • Omgevingswet
   
 • 1e locoburgemeester
 • 1e Projectwethouder Allemanswaard
 • Projectwethouder Marinierskazerne
 • Stationsomgeving Driebergen-Zeist

Contact

 • Dorpswethouder Driebergen-Rijsenburg

Heeft u een vraag voor Rob Jorg of wilt u iets bij hem kwijt? Stuur een e-mail naar postbusbestuurssecretariaat@heuvelrug.nl of neem telefonisch contact op met Morena Phielix (0343) 56 55 21 (niet aanwezig op vrijdag)

wethouder Rob Jorg

Gemeenschappelijk Regelingen

 • Omgevingsdienst regio Utrecht
 • Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Nevenfuncties

 • lid algemeen bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
 • voorzitter Bestuurstafel Klimaat Neutrale Regio
 • lid U16 Bestuurstafels ‘Gezonde Woon- en leefomgeving’
 • lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Sociale Dorpsteams

Politieke partij: VVD