In onze gemeente zijn maar liefst 517 rijksmonumenten en ongeveer 540 gemeentelijke monumenten. Monumenten verdienen bijzondere aandacht. Dat vraagt om kennis en creativiteit. Deskundig advies inwinnen is daarom heel belangrijk.

Monumentale bescherming

Bij monumentale bescherming is er een vergunning nodig voor wijzigingen aan het monument, ook voor restauratie of (groot) onderhoud. Gewoon onderhoud waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving en detaillering ongewijzigd  blijven is vergunningvrij. Wij adviseren wel om altijd even contact op te nemen met onze Adviseur monumenten, voor deskundig advies over het onderhoud aan uw monument. Zo hoort u meteen of bepaalde werkzaamheden vergunningplichtig zijn en of er subsidiemogelijkheden zijn.

Zonnepanelen op monumenten

In juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuw beleid voor zonnepanelen op monumenten en beschermde dorpsgezichten binnen onze gemeente. Onder bepaalde voorwaarden is het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke monumenten en gemeentelijk beschermde dorpsgezichten vergunningsvrij. Voor rijksmonumenten en de rijksbeschermde dorpsgezichten (Amerongen en Rijsenburg) is de gemeente nog steeds gebonden aan wet- en regelgeving van het Rijk. Wilt u weten of u wel of niet vergunningsvrij zonnepanelen kunt plaatsen, welke voorwaarden hiervoor gelden en hoe u een aanvraag indient? Ga dan naar de pagina over de regels voor zonnepanelen op monumenten en beschermde dorpsgezichten.

Aanwijzing als monument

Het aantal gemeentelijke monumenten groeit. Er worden nog steeds waardevolle gebouwen en andere objecten zoals historische parken aangewezen als gemeentelijk monument. De voorwaarden voor het aanwijzen van nieuwe monumenten staan in de Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010.

Monumentenschildje

Om de gemeentelijke monumenten meer te laten zien, is een speciaal schildje ontworpen voor op de gevel van gemeentelijke monumenten. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u een gemeentelijk monumentenschildje bij ons aanvragen.

Vragen

Voor vragen over onderhoud, restauraties en verbouwingen aan monumenten of de benodigde vergunning belt u (0343) 56 56 00. Of download de brochure 'Historische Heuvelrug' onderaan deze pagina.