De inhoud is geladen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders en stelt voorwaarden aan de uitvoering. En is daarmee het hoogste bestuur van een gemeente. De gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. In onze gemeente heeft de gemeenteraad 29 leden. De fracties in de gemeenteraad dragen de commissieleden voor. Samen met de raadsleden bereiden zij de besluitvorming in de raad voor.

Avonden van de raad

De avonden van de gemeenteraad kunnen zowel in het Cultuurhuis in Doorn plaatsvinden als online. De agendacommissie bepaalt per avond welke onderwerpen in het Cultuurhuis besproken worden en welke onderwerpen online. 

Tijdens de beeldvorming kunt u met de gemeenteraad in gesprek. Aanmelden voor een beeldvormende vergadering kan tot 24 uur voordat de vergadering begint. U ontvangt dan van ons de informatie voor de  vergadering.

Als u uw onderwerp/tekst ruim voor de vergadering aanlevert per e-mail komt u tijdens de bespreking snel tot de kern van uw betoog.

Naar de website van de gemeenteraad

Op de hoogte blijven

Op de hoogte blijven van aankomende vergaderingen? Bent u geïnteresseerd in bepaalde politieke thema’s en wilt u hierover updates ontvangen? Met een account kunt u aangeven welke thema’s u interessant vindt. U krijgt dan automatisch updates bij nieuws. Account voor raadsinformatie maken