De inhoud is geladen.

Zwerfafval

Onder het motto ‘Buiten Gewoon Heuvelrug Schoon’ werken inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties samen met de gemeente aan het tegengaan van zwerfafval.