In Maarn en Maarsbergen zijn veel non-profit organisaties actief, met uiteenlopende doelstellingen, activiteiten en een eigen achterban. De bedoeling van het Dorpsnetwerk (voorheen Dorpsberaad) is om elkaar te informeren, inspireren en versterken.

Koeheuvels

Dorpsnetwerk

Jaarlijks wordt er een Dorpsgesprek georganiseerd met de dorpswethouder. Elke deelnemende organisatie is met een of twee deelnemers vertegenwoordigd. Het netwerk heeft een losse structuur met een wisselend voorzitterschap en notulist. Het Dorpsnetwerk komt zo’n 4 keer per jaar bij elkaar, online of fysiek in De Twee Marken.

Meer weten?

Wil uw organisatie ook deelnemen aan het Dorpsnetwerk of bent u benieuwd naar de bijeenkomsten? Neem dan gerust contact op met een van de deelnemende partijen!