Samen voor elkaar in Overberg

HOME  |  Overberg  |  Samen voor elkaar in Overberg

Samen voor elkaar in Overberg

In elk dorp wil de gemeente de leefbaarheid en de sociale samenhang vergroten door dorpsgericht te werken. Hierbij staan lokale wensen en mogelijkheden centraal. Daarom heeft elk dorp een dorpswethouder en dorpscoördinator. De dorpswethouder vertegenwoordigt het college in het dorp en is aanwezig bij belangrijke momenten in het dorp. Voor uw dorp is dat Henk Veldhuizen.

Dorpscoördinator

De dorpscoördinator is het gezicht en het aanspreekpunt van de gemeentelijke organisatie in uw dorp wat betreft dorpsgerichte activiteiten, zorgt dat signalen uit het dorp op de juiste plaats terechtkomen en bewaakt de voortgang ervan. Voor uw dorp is dat Harry van Dijk. Hebt u een vraag over de activiteiten in uw dorp, wilt u een gesprek met de wethouder of de dorpscoördinator, of wilt u een aanvraag indienen voor het dorpsbudget? Vul dan het contactformulier dorpscoördinator Overberg in.

Heeft u een vraag over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien of werk en inkomen? Vul dan het contactformulier Sociaal Dorpsteam in.

Top
Feedback?