In sommige gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor uw (ver)bouw(ing). U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In sommige gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig als u gaat (ver)bouwen. U kunt dan vergunningsvrij bouwen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Of u nu een omgevingsvergunning nodig heeft of niet: zorg dat u altijd uw omgeving betrekt of op de hoogte stelt. Op de pagina Betrek uw omgeving leest u er meer over.

Aan de voor- of zijkant van een woning mag u vaak maar beperkt bouwen. In de Omgevingswet staat dat bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen te zien zijn, meer invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Voor een nieuwe aan- of uitbouw, bijgebouw, overkapping of dakkapel bij een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk gebouw heeft u soms een vergunning nodig. Voor het (ver)bouwen in, op/bij een monument en bij beschermde dorpsgezichten heeft u bijna altijd een vergunning nodig.

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Via het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen. Dit noemen we de vergunningcheck. Als dat nodig is, kunt u dat op deze website direct regelen.

Komt uw bouwactiviteit niet voor in de vergunningcheck? Of wijkt u van de voorwaarden af? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Als u twijfelt of uw plan binnen het omgevingsplan valt, kunt u een principeverzoek doen. U vraagt dan aan de gemeente om in principe medewerking te verlenen aan uw plannen. U betaalt leges voor zo’n principeverzoek.
Twijfelt u of wat u gaat bouwen wel of niet vergunningsvrij is? Vraag dan een Verklaring vergunningvrij bouwen aan. Ook hiervoor betaalt u leges.

Wij hebben de meest voorkomende bouwwerken voor u op een rij gezet.