In sommige gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor uw (ver)bouw(ing). U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De wet gaat ervan uit dat bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning vaak maar heel beperkt bouwen. Voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, bijgebouw, overkapping of dakkapel bij een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk gebouw is een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bouwen in, op of bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument en bij beschermde stads- of dorpsgezichten.

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Via het Omgevingsloket Online(externe link) kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen. Als dat nodig is, kunt u dat op dezelfde website direct regelen.

Voor het vergunningvrij bouwen heeft de rijksoverheid regels (externe link)opgesteld. U kunt ook de brochure Vergunningvrij bouwen(externe link) lezen. 

Komt uw bouwactiviteit niet voor in de vergunningcheck? Of wijkt u van de voorwaarden af? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Als u niet zeker weet of uw plannen binnen het bestemmingsplan vallen, kunt u een principeverzoek doen. U verzoekt dan het college om in principe medewerking te verlenen aan uw plannen. U moet hiervoor leges betalen.
Twijfelt u of wat u gaat bouwen wel of niet vergunningsvrij is, dan kunt u een Verklaring vergunningvrij bouwen aanvragen. U moet hiervoor leges betalen.

Wij hebben de meest voorkomende bouwwerken voor u op een rij gezet.