Inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente. Samen binden we de strijd aan tegen de opwarming van de aarde door met z'n allen véél minder CO uit te stoten. Zuinig zijn met energie en kiezen voor groene energiebronnen zoals zon en water.

Samen gaan we aan de slag om stap voor stap onze huizen en bedrijven duurzamer te maken. We kiezen vaker voor schone manieren van vervoer en doen wat nodig is om lucht, bodem en water in onze omgeving niet te vervuilen. Zo blijft Utrechtse Heuvelrug ook in de toekomst een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Samen duurzaam doen dus. Hiervoor hebben we een Lokale Routekaart gemaakt.

De gevolgen van de klimaatverandering die we nu al merken in onze dorpen, zoals verdroging en wateroverlast, beperken we met slimme aanpassingen aan huis, in de tuin en in de openbare ruimte. We stimuleren en inspireren elkaar om in actie te komen. Als iedereen meedoet, gaat het lukken! Samen Duurzaam Doen, dat is huizen isoleren, elektrisch rijden en zonnevelden aanleggen. Maar ook: de kachel een tikje lager, de fiets wat vaker pakken, tegels uit de tuin, je afval scheiden, onze kinderen leren wat duurzaam is, en nog zó veel meer. Iedereen kan iets doen!

(Inter)nationale klimaatafspraken

Het klimaat op aarde verandert, met grote gevolgen voor ons allemaal. Samen met 195 landen heeft Nederland afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius in 2050. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Daarom is het doel voor de vermindering van CO2-uitstoot voor 2030 in de Klimaatwet aangepast naar minstens 55%. Om zo'n sterke verlaging te bereiken moeten we een radicale omslag maken in hoe we wonen, werken, recreëren en met energie omgaan. In het Klimaatakkoord staat hoe we dat in Nederland gaan aanpakken. Er moet nog heel veel gebeuren! Ook in onze gemeente zetten we de komende jaren alles op alles om onze bijdrage te leveren.

Subsidieregelingen duurzaamheid

Steeds meer inwoners willen samen aan de slag met verduurzaming. Wij willen deze initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. Daarom hebben wij de subsidieregeling duurzaamheid en de isolatiesubsidie. Met deze subsidies stimuleren, versterken en versnellen we de energietransitie.

Het Lokaal Klimaatakkoord

Dit is een bundeling van afspraken en activiteiten van inwoners, bedrijven en organisaties. Het is een doe-akkoord: niet eindeloos praten maar concrete afspraken maken en aan de slag! Inwoners, bedrijven, organisaties en gemeente samenbrengen om van elkaar te leren, elkaar te inspireren, te motiveren en te helpen om CO2 te besparen. Dat doen we op verschillende manieren.

Duurzame initiatieven op Heuvelrugdoetmeer

Om elkaar te blijven inspireren en overtuigen, gaan we zoveel mogelijk initiatieven, oplossingen, ervaringen en ideeën rondom CO₂-reductie delen op het online platform Heuvelrugdoetmeer. Elk duurzaam initiatief komt hierop te staan en wordt beloond. Zo maken we samen van Utrechtse Heuvelrug een nog fijnere plek om te wonen, werken en recreëren. En dragen we bij aan een betere toekomst voor de aarde.

Ga naar Heuvelrugdoetmeer.nl(externe link)

De Duurzaamheidsraad 

Deze raad geeft sinds 2017 onafhankelijke advies. Het doel van de Duurzaamheidsraad is het bevorderen en versnellen van duurzaamheid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en van de invoering daarvan. De leden van de Duurzaamheidsraad zijn door het college benoemd op basis van hun expertise en netwerk.

Lees meer over de Duurzaamheidsraad