Melden

Fietspad Nijendal

Vuurwerkoverlast melden

Wanneer u overlast heeft van het afsteken van vuurwerk is het goed te bedenken of het spoed heeft of even kan wachten. Dan kunt u beter bepalen waar u de overlast meldt. De volgende voorbeelden maken het duidelijker:

  1. Op dit moment steken jongeren in een woonwijk zwaar illegaal vuurwerk af en dat zorgt voor overlast. Melden bij de politie via 0900-8844, het is niet spoedeisend.
  2. Op dit moment steken jongeren in een woonwijk zwaar illegaal vuurwerk af en ze vernielen een bushokje. Dit is spoedeisend, het gaat om een strafbaar feit en om dat moment. Melden bij de politie via 112 .
  3. In de afgelopen tijd zijn er veel jongeren bezig met vuurwerk. Graag melden bij onze Boa’s want dit gaat om leefbaarheid in de buurt.