Coronavirus

Voor actuele maatregelen en informatie over onze gemeente kijk op de

Informatiepagina Coronavirus >>>

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, naar homepage

Melden

Fietspad Nijendal
  • Voor een spoedmelding belt u direct (0343) 56 56 00
  • Voor een klacht over de afvalinzameling belt u Suez 0800 405 05 00
  • Een klacht over de inzameling van papier meldt u online via MeldDesk

Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen: vermijd drukte en houd minimaal 1,5 meter afstand. Wanneer aanspreken niet helpt, kunt u onze handhavers bellen: (0343) 56 56 40.

Wij kunnen niet overal tegelijk zijn, maar uw melding helpt ons te zien hoe de coronamaatregelen worden nageleefd.